Iniúchtaí Príobháideach ar Cíos

Caighdeáin Tithíochta

Tá cáilíocht na cóiríochta ar cíos ríthábhachtach do rath agus inbhuanaitheacht na hearnála cíosa cónaithe agus dá tarraingteacht mar rogha cóiríochta fadtéarmach do theaghlaigh. Ní mór do mhaoin chónaithe ar cíos tithe sábháilte, éifeachtúla, buana, compordacha agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de a sholáthar dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu iontu. Caithfidh siad a bheith ina n-infheistíochtaí soladacha, seasmhacha freisin dóibh siúd ar leo iad.

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tiomanta do chaighdeáin mhaireachtála na dtionóntaí i dtithíocht phríobháideach ar cíos a fheabhsú. Déantar é seo trí iniúchadh a dhéanamh ar réadmhaoine ar cíos príobháideach, chun a chinneadh an gcomhlíonann réadmhaoin na caighdeáin do chóiríocht ar cíos agus, i gcás nach gcomhlíonann an mhaoin, chun comhlíonadh a chinntiú trí úsáid a bhaint as fógraí feabhsúcháin agus toirmisc agus imeachtaí dlíthiúla. Ceanglaítear ar thiarnaí talún agus ar thionóntaí rochtain a cheadú don Údarás Tithíochta chun iniúchtaí a dhéanamh

Caighdeáin Íosta do Chóiríocht ar Cíos

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar gach tiarna talún a chinntiú go gcomhlíonann a dteach ar cíos íoschaighdeáin fhisiciúla áirithe.

Lógó an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB).
Nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB) - www.rtb.ie
Soláthraíonn láithreán gréasáin an BTC rochtain éasca ar fhaisnéis maidir le tionóntachtaí cónaithe do thiarnaí talún agus do thionóntaí araon.

Go ginearálta, baineann na caighdeáin le teaghaisí ar cíos ó thiarnaí talún príobháideacha, údaráis áitiúla agus comhlachtaí tithíochta ceadaithe. Ní bhaineann siad, áfach, le tithe saoire ná le tithíocht phobail atá á ligean ar cíos ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó ag comhlacht ceadaithe.

Áirítear le hÍoschaighdeáin:
 • Caithfidh an réadmhaoin a bheith saor ó thaise agus i ndea-chóiriú struchtúrach.
 • Ní mór uisce te agus fuar a bheith ar fáil don tionónta.
 • Ní mór téamh agus aeráil leordhóthanach a sholáthar.
 • Ba chóir go mbeadh gach fearas in ord maith oibre.
 • Ní mór sreangú leictreach, píopaí gáis agus uisce a dheisiú go maith.
 • Ní mór áiseanna a sholáthar le haghaidh ullmhúcháin cócaireachta, stóráil bia agus níocháin lena n-áirítear iarta 4 fháinne, oigheann agus grill, cuisneoir agus reoiteoir nó cuisneoir agus oigheann micreathonnach. (Ní bhaineann sé seo le tionóntachtaí Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe).
 • Brat dóiteáin agus córais braite dóiteáin agus aláraim.
 • Rochtain ar áiseanna stórála bruscair.
 • I gcás nach bhfuil rochtain ar chlós/gairdín, ní mór rochtain ar áiseanna níocháin comhchoiteann a sholáthar
 • Tá fuinneoga atá suite os cionn airde áirithe feistithe le srianta sábháilteachta, chun titim a chosc.
 • Tá téitheoir seasta buan i ngach seomra folctha/seomra cithfholcadh agus déantar na téitheoirí seo a aeráil agus a chothabháil i gceart.
 • Tá brathadóirí agus aláraim aonocsaíde carbóin i ngach áit chónaithe, nuair is gá, a chaithfidh a bheith suite go cuí.
 • Ní mór iarrachtaí a dhéanamh chun inmhíolú míolra agus lotnaidí a chosc.
 • I bhfoirgnimh ilaonad, ní mór go mbeadh córas braite dóiteáin agus aláraim, plean aslonnaithe éigeandála agus soilsiú éigeandála i limistéir chomhchoiteanna. Tá sé tábhachtach go gcoimeádtar trealamh sábháilteachta dóiteáin.
 • Ní mór faisnéis a sholáthar do thionóntaí ar an réadmhaoin, ar sheirbhísí tógála, ar fhearais agus ar a riachtanais chothabhála.

Iniúchadh a Iarraidh

Má cheapann tú nach gcomhlíonann do theach na caighdeáin, ba chóir duit an fhadhb a chur in iúl do do thiarna talún ar dtús, cibé an bhfuil tú ar cíos ó thiarna talún príobháideach, nó ó chumann tithíochta.

Má mhaireann an fhadhb is féidir leat iniúchadh caighdeáin a iarraidh ach teagmháil a dhéanamh linn ag: pr.inspections@kilkennycoco.ie

Fógraí Toirmeasc

Féach ar liosta maoine ar fhógra toirmisc

Teagmháil

Fón:  056-7794904

r-phost:  pr.inspections@kilkennycoco.ie

seoladh:
Cigireachtaí Príobháideacha ar Cíos,
An Roinn Tithíochta,
Faiche Eoin,
Cill Chainnigh,
R95 CX92.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan