Cosaint Shibhialta

Is tacaíocht deonach í an Chosaint Shibhialta do na gníomhaireachtaí príomhfhreagartha, is iad sin An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Dóiteáin agus Tarrtháil agus an tÚdarás Áitiúil.

Fostaimid Oifigeach Cosanta Sibhialta agus Oifigeach Cúnta Cosanta Sibhialta chun aonad Chill Chainnigh a bhainistiú. Tá siad freagrach as sláinte agus sábháilteacht, soláthar trealaimh, seirbhísiú agus cothabháil an fhlít feithiclí chomh maith le hiarratais ar dhleacht, glaonna amach agus iarratais ar chúnamh pobail.

Is iad na cúig phríomhréimse atá againn ná: Cuardach agus Tarrtháil, Freagairt Leighis, Práinnfhreagairt, Cúnamh Pobail agus Monatóireacht Radaíochta.

We currently have 45 volunteers trained in all areas such as First aid, Swift water, Radiation monitoring, Power boat, Communications, Sonar, Mapping systems, flooding response, Search and Rescue to name a few.

Tuilleadh eolais nó le fiosrú faoi bhallraíocht, tabhair cuairt ar: https://www.civildefence.ie/

Teileafón:  (087) 1961760
r-phost: 
civildefence@kilkennycoco.ie

Civi Defense Grianghraf Montage - Otharcharr sa pháirc, bogadh bád leath-docht, an bád ar an abhainn, páirtí cuardaigh

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan