Cosaint Shibhialta

Cosaint Shibhialta-lógó-2

Is tacaíocht deonach í an Chosaint Shibhialta do na gníomhaireachtaí príomhfhreagartha, is iad sin An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Dóiteáin agus Tarrtháil agus an tÚdarás Áitiúil.

Fostaimid Oifigeach Cosanta Sibhialta agus Oifigeach Cúnta Cosanta Sibhialta chun aonad Chill Chainnigh a bhainistiú. Tá siad freagrach as sláinte agus sábháilteacht, soláthar trealaimh, seirbhísiú agus cothabháil an fhlít feithiclí chomh maith le hiarratais ar dhleacht, glaonna amach agus iarratais ar chúnamh pobail.

Is iad na cúig phríomhréimse atá againn ná: Cuardach agus Tarrtháil, Freagairt Leighis, Práinnfhreagairt, Cúnamh Pobail agus Monatóireacht Radaíochta.

Faoi láthair tá 45 oibrí deonach oilte againn i ngach réimse ar nós Garchabhair, Uisce sciobtha, Monatóireacht Radaíochta, Bád Cumhachta, Cumarsáid, Sonar, Córais Mapála, freagairt ar thuilte, Cuardach agus Tarrtháil chun roinnt a lua.

Grúpa_1

Buail leis na hoibrithe deonacha cliceáil anseo

Cabhlach_5

Amharc ar ár gcabhlach feithiclí agus bád cliceáil anseo

Traenáil_3

Amharc ar ár ngníomhaíochtaí cliceáil anseo

Tuilleadh eolais nó chun fiosrúchán a dhéanamh faoi pháirt a ghlacadh cliceáil le do thoil anseo don fhoirm chlárúcháin

Teileafón: (087) 1961760 r-phost: civildefence@kilkennycoco.ie

png-facebook-logo--400  Cosaint Shibhialta Chill Chainnigh Facebook

x-lógó   Láimhseáil Twitter/X Chosaint Shibhialta Chill Chainnigh: @KKCivilDefence 

Histogram  Cosaint Shibhialta Chill Chainnigh Instagram: cosaint shibhialtach Chill Chainnigh

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan