Leathanach Baile Seirbhísí Uisce

Fáilte go Leathanach Baile na Seirbhísí Uisce.

Uisce Éireann

Is é Uisce Éireann an fóntas náisiúnta uisce nua agus tá sé freagrach anois as seachadadh seirbhísí uisce in Éirinn a bhainistiú.

Tá Plean Seirbhíse Bliantúil ag Comhairle Contae Chill Chainnigh le hUisce Éireann maidir le soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce. Déantar foráil don ASP seo sa Chomhaontú Seirbhíse a comhaontaíodh idir na páirtithe faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (uimh. 2), 2013.

Uisce Éireann

Sonraí teagmhála Uisce Éireann:

  • Idirlíon: www.water.ie
  • Twitter: @IrishWater
  • Teileafón: 1850 278 278 (Íosghlao) nó 01 707 2828
  • Minicom: 1850 378 378 (Do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil trealamh minicom acu)
  • Seoladh Poist: Uisce Éireann, Bosca Poist 860, Oifig Seachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí

Ráiteas Príobháideachta Seirbhísí Uisce

DEONTAIS MAITH

Foirm Iarratais ar Dheontas Toibreacha - Nuashonraithe Lúnasa 2022.docx (méid 95.7 KB)

Soláthar uisce príobháideach - Fiormálacha iarratais 2020.docx (méid 148.6 KB)

Foirm Toilithe um Chosaint Sonraí Deontais Aonair.docx (méid 14.3 KB)

CAIDREAMH UISCE AGUS/NÓ SÉARACHTA

Is é Uisce Éireann do phointe teagmhála anois do gach nasc uisce agus fuíolluisce.

Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfaidh Uisce Éireann ná Comhairle Contae Chill Chainnigh le foirmeacha iarratais reatha Chomhairle Contae Chill Chainnigh tar éis 29th Meitheamh 2017.

Cuairt www.water.ie/connections le haghaidh foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais.

SCÉIMEANNA UISCE GHRÚPA

Eolas Ginearálta maidir le bunú Grúpscéim Uisce Foirm GW3
(122 KB Doiciméad Adobe Acrobat .pdf)

Bileog Suirbhé do Ghrúpscéimeanna Uisce
(74 KB Doiciméad Adobe Acrobat .pdf)

Bileog Suirbhé do Ghrúpscéimeanna Uisce
(Microsoft Excel Leagan 63 KB)

Iarratas ar Chúnamh Deontais do Ghrúpscéimeanna Uisce Foirm GW41
(114 KB Doiciméad Adobe Acrobat .pdf)

Fóirdheontais le haghaidh Grúpscéimeanna Uisce


Foirm Iarratais - Fóirdheontas i leith Costais Oibriúcháin na nGrúpscéimeanna Uisce.pdf (méid 191.9 KB)

Fóirdheontas i leith Costais Oibriúcháin na nGrúpscéimeanna Uisce - Téarmaí agus Coinníollacha.pdf (méid 277.6 KB)

Ceanglaítear ar Údaráis Áitiúla Measúnú nuashonraithe ar Riachtanais do Thionscadail Chaipitil Seirbhísí Uisce a ullmhú gach cúig bliana. Tugann an Tuarascáil seo aghaidh ar riachtanais Imlitir L11/03 ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a éilíonn Measúnú den sórt sin don tréimhse 2003-2006.

 

 Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan