Comhaontuithe Leibhéil Seirbhíse/Meabhrán Tuisceana etc.

Plean Seachadta Seirbhíse Nollaig 2015 Tuairisc Clúdach an Phríomhfheidhmeannaigh.pdf (méid 39.9 KB)

Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an Phlean Seachadta Seirbhíse Nollaig 2015.pdf (méid 594.6 KB)

Comhaontú Leibhéil Seirbhíse le hUisce Éireann.

Tá CLS ag Comhairle Contae Chill Chainnigh le hUisce Éireann maidir le soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce. Déantar foráil don CLS seo san Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013, agus éascaíonn sé soláthar áitiúil seirbhísí uisce agus fuíolluisce i gcomhpháirtíocht le hUisce Éireann.

Comhaontú Leibhéil Seirbhíse le Fiontraíocht Éireann

Tá CLS ag Comhairle Contae Chill Chainnigh le Fiontraíocht Éireann (FÉ) maidir le soláthar seirbhísí tríd an Oifig Fiontair Áitiúil a éascaíonn soláthar áitiúil seirbhísí fiontair i gcomhpháirtíocht le FÉ.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan