Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ar oscailt do Ghnó

Sonraí maidir le rochtain theoranta ar oifigí na Comhairle

TÁ ÁR nOIFIGÍ OSCAILTE DON PHOBAL
Fanfaidh gach seirbhís aghaidh poiblí de chuid na Comhairle, seachas ár seirbhís leabharlainne, ar oscailt agus is féidir teacht orthu ó na Deasca Seirbhíse do Chustaiméirí ag an Oifig Mótarchánach, Halla an Chontae agus an tSeirbhís Tithíochta, Teach Johns Green. Ar mhaithe le sláinte an phobail, fad is atá ár nDeasc Seirbhíse do Chustaiméirí ar oscailt, iarrtar ar an bpobal ar an gcéad dul síos úsáid a bhaint as an raon seirbhísí ar líne atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle ag www.kilkennycoco.ie, lena n-áirítear íocaíocht cíosa agus iasachtaí tithíochta, táillí dóiteáin, fíneálacha tráchta, rátaí tráchtála, etc. Ina dhiaidh sin, nuair is féidir, bain úsáid as teileafón, post agus ríomhphost le do thoil chun dul i dteagmháil leis an gComhairle.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Comhairle Contae Chill Chainnigh trí ríomhphost/ teileafón mar seo a leanas:

Sonraí Teagmhála na Comhairle
Halla an Chontae, Sráid Eoin.056 779 4000info@kilkennycoco.ie
rúnaí@kilkennycoco.ie
Oifig na bhFáltas, Halla an Chontae.056 779 4229cashoffice@kilkennycoco.ie
An Roinn Tithíochta056 779 4900tithíocht@kilkennycoco.ie
An Roinn Pleanála056 779 4010pleanáil@kilkennycoco.ie
An Roinn Comhshaoil056 779 4470timpeallacht@kilkennycoco.ie
Cuntais Iníoctha056 779 4222accountspayable@kilkennycoco.ie
Stáisiún Dóiteáin, Bóthar an Phríosúin, Cill Chainnigh056 779 4400fireadmin@kilkennycoco.ie
Bainistíocht Riaráistí056 779 4209rátaí@kilkennycoco.ie
An tAonad Tacaíochta do Riaráistí Iasachtaí Tithíochta056 779 4021
056 779 4056
 
Oifig Fiontair Áitiúil056 775 2662eolas@leo.kilkennycoco.ie
Oifig Mótarchánach056 779 4100motortax@kilkennycoco.ie
Oifig Tráchta056 779 4540trafficfines@kilkennycoco.ie
Seirbhísí Uisce056 779 4050uisce@kilkennycoco.ie
Ceanncheathrú Leabharlann Chill Chainnigh056 779 4160info@kilkennylibrary.ie
Oifig Cheantair Chaisleán an Chomair056 779 4450castlecomerareaoffice@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Challainn056 779 4321callanareaoffice@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Bhaile Mhic Andáin056 779 4340thomastowoffice@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Chill Chainnigh056 779 4510kilennyareaoifig@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Bhaile an Phoill051 831 370ferrybank@kilkennycoco.ie

Tá ár sonraí teagmhála go léir ar ár suíomh Gréasáin - www.kilkennycoco.ie
Beidh áis fágála le haghaidh míreanna móra poist ar fáil i Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan