Daniel-Mccullough --FPFq_trr2Y-unsplash.com

An Roinn Pleanála

Is iad príomhghnéithe chóras pleanála na hÉireann:

Tá eolas orthu sin ar fáil ag na naisc thuas. 

Má tá aon cheist agat, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn:

  • ar an teileafón ag 056 7794010
  • ar ríomhphost chuig planning@kilkennycoco.ie 
  • trí choinne a dhéanamh chun cuairt a thabhairt ar ár nOifig Pleanála atá lonnaithe i Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, ar an gcéad urlár agus atá ar oscailt don phobal ó Luan go hAoine ó 9 am go 1pm agus 2pm go 4 pm.

Nuashonrú ar Iarratas Pleanála a dhéanamh ar líne (ríomhphleanáil):

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag obair i gcomhar leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) ar ullmhú an tairseach ríomhphleanála

Tá sé beartaithe go rachaidh an ríomhphleanáil beo i gComhairle Contae Chill Chainnigh roimh dheireadh Ráithe 3 2022. Ón am sin beidh tú in ann clárú mar úsáideoir agus iarratais phleanála a chur isteach ar líne chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Chuige sin tá físeán gearr YouTube ullmhaithe ag GBRÁ atá nasctha thíos más mian leat eolas a chur ar an suíomh roimh chlárú.

Féach ar an bhfíseán faoi conas córas pleanála ar líne an rialtais áitiúil a úsáid

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan