Páirceanna Imeartha

Cuirtear páirceanna imeartha ar fáil ag roinnt láithreacha i gCo. Chill Chainnigh le húsáid ag clubanna spóirt áitiúla, eagraíochtaí pobail agus daoine aonair.

Páirceanna Imeartha

Cuirtear páirceanna imeartha ar fáil ag roinnt láithreacha i gCo. Chill Chainnigh le húsáid ag clubanna spóirt áitiúla, eagraíochtaí pobail agus daoine aonair. Is féidir le clubanna spóirt iarratas a dhéanamh ar úsáid na bpáirceanna imeartha seo don séasúr imeartha (Meán Fómhair go Bealtaine) trí cheadúnas léasaithe páirce bliantúil. Cuirtear fáilte roimh iarratais ar úsáid na bpáirceanna seo ag clubanna spóirt i mí an Mheithimh gach bliain agus is féidir tuilleadh eolais ar an scéim seo a fháil ach dul i dteagmháil le Roinn na bPáirceanna. Tá páirceanna imeartha ar fáil don phobal nuair nach bhfuil siad in úsáid ag club spóirt faoin scéim ligean páirce.

Tá na páirceanna dúnta do chlubanna spóirt idir Meitheamh agus Lúnasa gach bliain chun clár cothabhála cuimsitheach a cheadú lena n-áirítear oibreacha draenála, barrchóiriú, ró-shíolú agus athchur ar limistéir lom.

Is ag:

  • Páirc Chomharsanachta Garringreen
  • Páirc Riasc na Páirce Nua
  • Páirc Chomharsanachta Learpholl
  • Cúirt na Mílaoise
  • Beairic Uisce

Cuireann úsáideoirí na páirce imeartha agus an Limistéar Ilúsáide Cluichí in aice láimhe seomraí feistis ar fáil i bPáirc Riasc na Páirce Nua. Ba chóir d’aon duine ar mian leis leas a bhaint as na seomraí feistis dul i dteagmháil le Roinn na bPáirceanna le haghaidh tuilleadh eolais.

Cuirtear páirceanna breise sacair ar fáil ag Faiche an Aonaigh, Callainn agus Plás an Easpaig Birch, Bóthar Hebron. Níl na páirceanna seo ar fáil do chlubanna spóirt faoin scéim ligin pháirce bhliantúil ach tá siad ar fáil le húsáid ag eagraíochtaí pobail agus ag daoine aonair.

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan