tithíocht-meirge

Tithíocht

Tá ár seirbhísí go léir liostaithe againn ar an suíomh Gréasáin seo. Má tá tuilleadh cabhrach uait, déan teagmháil linn le do thoil.

Amanna Oscailte

Is iad uaireanta oscailte na hOifige Tithíochta ná ó 9.30 am go 1.00 pm (gan Laethanta Saoire Bainc san áireamh)

Tráthnóna amháin trí choinne.

Teagmhálacha Tithíochta

RíomhphostTeileafónLe haghaidh fiosrúcháin seo a leanas

Iarratais ar Thithíocht Shóisialta

 

 
socialhousingapplications@kilkennycoco.ie056 7794000
 • Chun iarratas a dhéanamh ar an Liosta Tithíochta
 • Iarr foirm iarratais ar thithíocht shóisialta
 • Ceisteanna ginearálta maidir le d’iarratas ar thithíocht shóisialta
Cothabháil Tithíochta/Cíosanna  
tithíochtrepairs@kilkennycoco.ie056 7794914
 • Deisiúchán a logáil.
 • Cead chun athrú a dhéanamh ar mhaoin chomhairle.
 • Ceisteanna ríomh cíosa & Iarr foirm athbhreithnithe cíosa
 • Deontas Oiriúnaithe Tionónta
Leithdháiltí Tithíochta  
tithíochtallocations@kilkennycoco.ie056 7794915
 • Ceisteanna ginearálta maidir le leithdháileadh tí
 • Iarratais ar Aistriú Tithíochta
 • Tionóntachtaí a thabhairt suas
Bainistíocht Tionóntachta  
tenancymanagement@kilkennycoco.ie056 7794917
 • Gearáin faoi Iompar Frithshóisialta
 • Feidhmchláir Cheart Cónaithe
 • Deontais Bhainistíochta Eastáit & Foirmeacha Iarratais.
Cóiríocht don Lucht Siúil  
travelleraccommodation@kilkennycoco.ie 056 7794000
 • Cóiríocht agus tacaíocht don Lucht Siúil
Iasachtaí Tithíochta  
housingloans@kilkennycoco.ie056 7794935
 • Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí.
 • Iasacht Tí Údaráis Áitiúil 
Deontais Tithíochta Príobháideacha  
privatehousinggrants@kilkennycoco.ie056 7794930
 • Deontas Oiriúnaithe Tithe do dhuine faoi mhíchumas
 • Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta
 • Deontais áiseanna soghluaisteachta.
Do Dhaoine gan Dídean  
gan dídean@kilkennycoco.ie056-7794916
 • Iarratas ar choinní do chlinic do dhaoine gan dídean idir 9.30 am go 12.00 meán lae
 • Ceisteanna Ginearálta 
RAS  
ras@kilkennycoco.ie056-7794979
 • Léirmheasanna ar chíos maoine
 • Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.RTB.ie lena n-áirítear foirmeacha. 
Iniúchtaí Príobháideach ar Cíos  
privaterented.inspections@kilkennycoco.ie056-7794904
 • Ceisteanna ginearálta
PAH  
hap@kilkennycoco.ie056-7794989
 • Foirmeacha iarratais nua HAP
 • Athbhreithniú ar thionóntacht ÍCT reatha
 • Ceisteanna Ginearálta
Caipiteal Tithíochta  
tithíochtcapital@kilkennycoco.ie056-7794906
 • Forbairtí Tithíochta Sóisialta Nua
 • Tithíocht Inacmhainne
 • Ceisteanna ginearálta
Tithe Folmha  
vacanthomes@kilkennycoco.ie056-7794287
 • Tithe folmha Deontas & foirmeacha iarratais
 • Ceisteanna ginearálta 
Fógra Scoir  
NTQEnquiries@kilkennycoco.ie056-7794000
 • Ceisteanna maidir le fógra chun tionóntacht phríobháideach ar cíos a fhoirceannadh.
Gach Fiosrúchán Eile  
Tithíocht@kilkennycoco.ie056-7794000
 • Gach ceist eile

Leathanaigh an Roinn seo

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan