Tithíocht

Is í aidhm Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh ná:

A chur ar chumas gach teaghlach i gContae Chill Chainnigh áit chónaithe inacmhainne ar ardchaighdeán a bheith ar fáil, a oireann dá riachtanais, i dtimpeallacht mhaith agus chomh fada agus is féidir ag a rogha tionachta.

Tá an raon iomlán dár seirbhísí liostaithe againn ar an suíomh Gréasáin seo. Má tá tuilleadh cabhrach uait, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn

Tá ár Roinn Tithíochta anseo chun freastal ort - ár gcustaiméirí. Trí chuspóirí ár bPlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí a leanúint, tá sé mar aidhm againn caighdeán an-ard seirbhíse a thabhairt duit.

Teileafón:

Tithíocht Ginearálta: 056 7794900
Cothabháil/Deisiú Tithíochta: 056 7794914
Deontais Tithíochta: 056 7794930
Iasachtaí Tithíochta: 056 7794935
Facs: 056 7794980
r-phost:tithíocht@kilkennycoco.ie

Amanna Oscailte
9 am - 5 pm.
Am Lóin Dúnta 1 pm - 2 pm,
Luan go hAoine.

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
Michael Leahy

Ciste Croí Conaithe (Bailte). 

Croi-Conaithe-(Bailte)-Ciste-Scéim-Imlíne.pdf (méid 9.7 MB)

Foirm Iarratais-agus-Eolas.pdf (méid 2.3 MB)

Conas Iarratas a Dhéanamh-Céimeanna-1-go-4.pdf (méid 140.9 KB)

FAQs.pdf (méid 10.2 MB)

Ba cheart fiosrúcháin agus Foirmeacha Iarratais chomhlánaithe a chur ar ríomhphost chuig tithíochtcapital@kilkennycoco.ie.

 

Tuilleadh i dTithíocht

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan