Inrochtaineacht / Míchumas

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tiomanta do inrochtaineacht ár seirbhísí poiblí a fheabhsú.

Oifigeach Rochtana

Tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag Comhairle Contae Chill Chainnigh de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.

Tá an tOifigeach Rochtana freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a shocrú, agus a chomhordú, do dhaoine faoi mhíchumas a fhaigheann rochtain ar sheirbhísí a sholáthraíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh.

 

Téigh i dteagmháil linn má tá aon cheist agat:


Evelyn Graham
Ailtire Idirchaidrimh Tionscadail/Oifigeach Rochtana,
Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Halla an Chontae,
Sráid Eoin,
kilkenny
Fón: 056 7794028
Facs: 056 7794004
r-phost: accessofficer@kilkennycoco.ie

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan