Mótarcháin

Mótarcháin/Fáltais/Trácht - Uaireanta Oscailte

Tá Rannóg Mótarchánach/Fáltais/Tráchta Chomhairle Contae Chill Chainnigh ar oscailt don phobal ó 9.00rn go 1in gach lá.

Féadfaidh tú cáin a ghearradh ar d’fheithicil, i bhformhór na gcásanna, ar líne ag www.motortax.ie. Is ionann d’uimhir PIN agus na sé dhigit dheireanacha den tsraithuimhir ar an Deimhniú Clárúcháin Feithicle a eisíodh do d’fheithicil.

Tá seirbhís boscaí titim ag príomhbhealach isteach na hoifige Mótarchánach, próiseálfar aon fhoirmeacha Mótarchánach a chuirtear sa bhosca poist roimh 2pm an lá céanna.

Is féidir leat d’iarratas a phróiseáil freisin trína chur sa phost chuig an Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

Is féidir le Fáltais agus Íocaíochtaí Tráchta úsáid a bhaint as an tseirbhís dropbox san oifig Mótarchánach nó íoc as ar líne ag Ar Líne-Íocaíochtaí

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar:

Mótarcháin 056 7794100

Admhálacha agus Trácht 056 7794229

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan