An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC)

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil

Lógó LCDC Chill ChainnighCistí Struchtúracha na hÉireann agus InfheistíochtaAn tAontas Eorpach Ag infheistiú i do lógó sa todhchaíLógó na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail

Bunaíodh Coistí Forbartha Pobail Áitiúil i ngach Contae faoin Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, 2014, agus tugadh sainchúram reachtúil dóibh maidir le cláir forbartha áitiúla agus pobail a fhorbairt agus a chomhordú ina gceantair faoi seach.

Is comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach é Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chill Chainnigh (LCDC) ar a bhfuil 19 gcomhalta ó 4 phríomhearnáil, is iad sin:

  1. Gníomhaireachtaí Stáit (mar an Bord Oideachais & Oiliúna, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus Teagasc)
  2. An tÚdarás Áitiúil (lena n-áirítear Comhairleoirí áitiúla),
  3. Comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta (amhail an IFA, an Comhlachas Tráchtála, na Lárionaid Acmhainní Teaghlaigh agus Comhpháirtíocht LEADER Chill Chainnigh), agus
  4. An earnáil phobail áitiúil agus dheonach.

Is é príomhaidhm an LCDC feabhas a chur ar sheachadadh na gclár forbartha áitiúla agus pobail. Tá sé mar aidhm ag an LCDC é seo a dhéanamh trí:

  1. Pleanáil straitéiseach níos fearr, agus tá Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) á ullmhú ag an gCoiste faoi láthair chun tosaíochtaí forbartha áitiúla a aithint don Chontae thar na 6 bliana amach romhainn; agus
  2. Maoirseacht níos fearr ar chláir forbartha áitiúla
Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan