Airgeadas

Tacaíonn Roinn Airgeadais Chomhairle Contae Chill Chainnigh le seachadadh seirbhísí ar fud na stiúrthóireachtaí tríd an bpróiseas Buiséid bhliantúil ó ghlacadh go dtí rialú agus taifeadadh ioncaim agus caiteachais. Tá taifeadadh na n-acmhainní airgeadais a leithdháiltear ar gach Seirbhís agus seasamh airgeadais foriomlán na comhairle le fáil sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla do gach bliain féilire.

 Tá na Príomhdhoiciméid Airgeadais dá dtagraítear thuas sa Bhuiséad Bliantúil agus sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla le fáil thíos.

Cosaint Sonraí

Ráiteas Príobháideachta Sonraí Admháil Airgid.pdf (méid 154.5 KB)

Sonraí Ráiteas Príobháideachta Airgeadais.pdf (méid 159.6 KB)

Sonraí Ráiteas Príobháideachta le haghaidh Soláthair.pdf (méid 156 KB)

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan