Próiseas Pleanála

Forbhreathnú ar Iarratais Phleanála

Is iad príomhghnéithe chóras pleanála na hÉireann:

Tá eolas orthu sin ar fáil ag na naisc thuas, nó trí rogha a roghnú ón roghchlár ar thaobh na láimhe clé. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil linn: 

  • ar an teileafón ag 056 7794010
  • ar ríomhphost chuig planning@kilkennycoco.ie 

Iarratas Pleanála Ar Líne nuashonraithe 2022:

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag obair i gcomhar leis an nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ) chun tairseach ríomhphleanála a ullmhú. 

Tá sé beartaithe go rachaidh an ríomhphleanáil beo i gComhairle Contae Chill Chainnigh roimh dheireadh Ráithe 3 2022. Ón am sin beidh tú in ann clárú mar úsáideoir agus iarratais phleanála a chur isteach ar líne chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Chuige sin tá nasc físe YouTube gearr ullmhaithe ag GBRÁ thíos más mian leat eolas a chur ar an suíomh roimh chlárú.

https://youtu.be/uQwoa-Zzr2c

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan