Forbairt Straitéiseach

Is féidir cur síos a dhéanamh go ginearálta ar fhorbairt bonneagair straitéisigh mar fhorbairt a bhfuil tábhacht straitéiseach eacnamaíoch nó sóisialta ag baint léi don Stát nó do réigiún. Áiríonn sé freisin forbairt a chuideoidh go mór le comhlíonadh aon cheann de chuspóirí an Chreata Pleanála Náisiúnta nó aon straitéis réigiúnach spásúlachta agus eacnamaíoch do cheantar, nó a mbeadh tionchar suntasach aige ar limistéar níos mó ná údarás pleanála amháin.

Forbairt Straitéiseach Tithíochta:

Forbairt Straitéiseach Tithíochta (SHD) Tá Iarratais Phleanála á rialú ag an reachtaíocht seo a leanas:

  • An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus Tionóntachtaí Cónaithe 2016
  • Na Rialacháin um Pleanáil & Forbairt ( Forbairt Straitéiseach Tithíochta ) 2017

Roimhe seo rinneadh iarratais phleanála d'fhorbairtí tithíochta de níos mó ná 100 aonad cónaithe agus 200 móide spás leapa do mhic léinn go díreach chuig an mBord Pleanála. Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar https://www.pleanala.ie/en-ie/strategic-housing-development

Tá forálacha forbartha cónaithe ar scála mór tagtha in ionad na bhForbairtí Straitéiseacha Tithíochta anois. Féach anseo https://www.kilkennycoco.ie/eng/services/planning/planning-applications/large-scale-residential-developments/

Bonneagar Straitéiseach:

Is féidir cur síos a dhéanamh go ginearálta ar Fhorbairt bhonneagair straitéisigh (SID) mar fhorbairt a bhfuil tábhacht straitéiseach eacnamaíoch nó sóisialta ag baint léi don stát nó do réigiún. 

Áiríonn sé freisin forbairt a dhéanfaidh 

  • rannchuidiú go suntasach le comhlíonadh aon cheann de chuspóirí na Straitéise Náisiúnta Spásúlachta nó aon straitéis réigiúnach spásúlachta agus eacnamaíoch do limistéar
    or 
  • éifeachtaí suntasacha ar limistéar níos mó ná aon údarás pleanála amháin.

Iarratais phleanála d’fhorbairt phríobháideach ar scála mór áirithe, go ginearálta d’aicme:

  • measúnú tionchair timpeallachta (MTT) a éileamh
    agus 
  • Deimhníonn an Bord Pleanála go gcomhlíonann sé na critéir dá dtagraítear thuas, i.e. 

a chur go díreach chuig an mBord Plealála.

Nuair a dhéantar iarratas ar SID a thaisceadh leis an mBord Pleanála do dhlínse Chontae Chill Chainnigh, cuirfear doiciméid ar fáil freisin le breathnú orthu nó le ceannach ag ár nOifigí Pleanála.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag www.pleanala.ie/en-ie/strategic-infrastructure-development-guide

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan