Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chill Chainnigh

FREAGAIRT A CHOSAINT A CHOSAINT

Lógó Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chill Chainnigh

 

Fáilte chuig Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chill Chainnigh Ar Líne

Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chill Chainnigh

Is é príomhchuspóir na Seirbhíse Dóiteáin ná soláthar a dhéanamh do shábháilteacht daoine agus foirgnimh nua agus reatha trí chosc dóiteáin agus freisin trí fhreagairt oibriúcháin i gcás dóiteáin nó timpiste.

Comhlíonann an tSeirbhís Dóiteáin a feidhmeanna faoi na príomh-cheannteidil seo:

  • Cosc Dóiteáin
  • Seirbhís Oibriúcháin


Cosc Dóiteáin

Is ról monatóireachta agus rialaitheach é seo don Chomhairle maidir le cigireachtaí, moltaí agus gníomhartha maidir le foirgnimh atá ann cheana féin agus foirgnimh atá beartaithe.
Cuirtear an ról i gcrích trína ionchur san fheidhm phleanála, trí Dheimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteán a phróiseáil faoin Acht um Rialú Foirgníochta agus na Rialacháin ghaolmhara agus trí chigireacht ar fhoirgnimh reatha faoi na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 & 2003 agus na hAchtanna Ceadúnaithe.
Tá ról ag an gComhairle mar údarás dóiteáin freisin maidir le hiniúchadh agus ceadúnú stáisiúin mhiondíola peitriliam agus bulcstórais dáileacháin peitril faoin Acht um Shubstaintí Contúirteacha, 1972. Ar an dara dul síos, tá ról ag an gComhairle freisin maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chomhdhúile orgánacha so-ghalaithe. (VOCanna) astuithe ag stáisiúin peitril faoi na Rialacháin fán Acht um Thruailliú Aeir (Astaíochtaí Gal Peitriliam) 1997 .

Seirbhís Oibriúcháin

Baineann sé seo leis an údarás dóiteáin ag freagairt go tapa agus go héifeachtach do dhóiteáin agus d’éigeandálaí eile ar fud an chontae. Is éard atá sa fhreagra seo líon réamhchinnte fearais agus trealaimh bunaithe ar chineál, ar mhéid agus ar dhéine an teagmhais. Is éard atá i gceist leis an tinreamh ná na foirne comhraicthe dóiteáin agus na fearais dóiteáin chuí a shlógadh.


Ghlac Comhairle Contae Chill Chainnigh leis an bPlean Oibríochtaí Dóiteáin agus Éigeandála 2022-2026 an 21 Márta, 2022.
Is é cuspóir an phlean seo ná dualgas reachtúil Chomhairle Contae Chill Chainnigh mar Údarás Dóiteáin a chomhlíonadh mar atá leagtha amach in Alt 26 de na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin, 1981 & 2003. Sonraíonn an plean seo na socruithe reatha laistigh den Údarás Dóiteáin, ach leagann sé amach freisin pleananna straitéiseacha agus spriocanna don Údarás Dóiteáin don chéad 5 bliana eile.

Forbhreathnú ar Oibríochtaí Dóiteáin

Is é cuspóir rannóg oibríochtaí dóiteáin an údaráis dóiteáin freagairt go tapa agus go héifeachtach do dhóiteáin agus d’éigeandálaí eile ar fud an Chontae. Is éard atá sa fhreagra seo líon réamhchinnte fearais agus trealaimh bunaithe ar chineál, ar mhéid agus ar dhéine an teagmhais. Is éard atá i gceist leis an tinreamh ná na foirne comhraicthe dóiteáin agus na fearais dóiteáin chuí a shlógadh.


An raibh a fhios agat?

Cé chomh te atá tine?

Tá a fhios ag gach duine go bhfuil sé te, ach cé chomh te agus is féidir é a bheith? Is féidir le teocht an tseomra i ndóiteán a bheith ó 100 céim ar leibhéal an urláir, an bealach ar fad suas go dtí 600 céim ar leibhéal na súl. Is leor teas tinte amháin a mharú, is féidir leis an teas seo do scamhóga a scoráil in aon anáil amháin agus do chuid éadaí a leá ar do chraiceann. I gceann 5 nóiméad féadann tine éirí chomh te agus chomh dian sin go dtarlaíonn splanc thar na bearta a lasfaidh gach rud sa seomra ag an am céanna. Tá teas tinte i bhfad níos bagairtí ná na lasracha féin.

ár Flít

Tairiscint Dóiteáin Chill Chainnigh

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan