Leathanach Baile Oidhreachta

Fáilte chuig an Oifig Oidhreachta

Cuireann an Oifig Oidhreachta comhairle agus faisnéis ar fáil ar shaincheisteanna oidhreachta; forbraíonn sé beartais agus tosaíochtaí chun oidhreacht Chill Chainnigh a aithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú; bailíonn agus comhordaíonn sonraí oidhreachta, agus cuireann sé chun cinn agus tacaíonn sé le feasacht agus oideachas oidhreachta ar fud an chontae. Príomhchuspóir atá ann oibriú le Fóram Oidhreachta Chill Chainnigh chun Plean Oidhreachta an Chontae agus Plean Bithéagsúlachta an Chontae a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.

Tá an Oifig Oidhreachta lonnaithe i dTeach Johns Green, Faiche Eoin, Cill Chainnigh, R95 CX92. Teil. 056-7794923. Ríomhphost: Regina.Fitzpatrick@kilkennycoco.ie
Féach www.kilkennyheritage.ie le haghaidh sonraí iomlána ar thionscadail agus ar sheirbhísí. Féach freisin facebook.com/kilkenny.oidhreacht

Is iad na gnáthuaireanta oifige ná Luan go hAoine, 9 am - 1 pm, agus 2 pm- 5.30 pm.

Tá seirbhísí na hOifige Oidhreachta saor in aisce, áit a bhfuil costas le haghaidh imeachtaí luafar iad seo.

Francis CoadyOifigeach Caomhnaithe

Le haghaidh ceisteanna maidir le hOidhreacht Ailtireachta, Struchtúir Chosanta agus Deontais Chaomhnaithe.

Teil.: 056 779 6079 Ríomhphost: Francis.Coady@kilkennycoco.ie

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun Comhairle Contae Chill Chainnigh a fheiceáil An Scéim Foilsithe um Shaoráil Faisnéise.

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan