turasóireacht

Is é croíchuspóir Fhoireann Turasóireachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh tacú le forbairt turasóireachta ar fud Chontae Chill Chainnigh, ag obair le príomhpháirtithe leasmhara – poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha chun Ráiteas Straitéise Turasóireachta agus clár oibre Chill Chainnigh 2017-2022 a chur i bhfeidhm chomh maith le seasamh Chill Chainnigh a choinneáil. mar an ceann scríbe Cultúir agus Oidhreachta is fearr in Éirinn.

Aithnítear Cill Chainnigh mar cheann scríbe idirnáisiúnta a bhfuil an cumas ann fás suntasach a sheachadadh ar líon na gcuairteoirí idirnáisiúnta agus méadú suntasach ar fhostaíocht a bhaineann le turasóireacht de réir Straitéis Turasóireachta an Rialtais; “Daoine, Áit agus Beartas, Turasóireacht ag Fás go dtí 2025”.

Abhainn na Feoire, Cill Chainnigh

D’ainneoin an drochthionchair atá ag COVID 19 ar an earnáil turasóireachta, leanfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh ag forbairt an tairiscint turasóireachta i gCill Chainnigh ag díriú ar;

  • Eispéireas Turasóireachta Chill Chainnigh a fhorbairt agus a chur le doimhneacht tríd an bplean Treoshuímh agus bealaí a aimsiú do Chill Chainnigh trí mhaoiniú Bailte Ceann Scríbe ceadaithe.
  • Díol spéise do thurasóirí aontaithe a fhorbairt agus a sheachadadh ag Músaem Tholsel agus Míle Meánaoise.
  • Plean Cuairteora a Fhorbairt don Ghlasbhealach Thoir Theas.
  • Ag tacú le Gailearaí Butler chun eispéireas an chuairteora ag Evans Home a fheabhsú.
  • Deiseanna a lorg chun plean gnó Woodstock/Inistioge a chur i bhfeidhm tuilleadh
  • Oibriú le lucht eagraithe Féilte agus Imeachtaí Chill Chainnigh chun tacú le cáil Chill Chainnigh mar cheann scríbe Fhéile Idirnáisiúnta.
  • Scéimeanna maoinithe ORIS a roghnú, a ullmhú agus a sheachadadh ar fud an Chontae.
  • Oibriú le pobail agus gnólachtaí áitiúla chun tairiscint turasóireachta Chontae Chill Chainnigh a leathnú.
  • Oibriú le Turasóireacht Chill Chainnigh agus Fáilte Éireann chun tacú le Feachtas Margaíochta agus Caidreamh Poiblí agus é a fhorbairt tuilleadh chun Cill Chainnigh a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta mar cheann scríbe turasóireachta den scoth.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Martina Comerford, Oifigeach Turasóireachta, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Sráid Eoin, Cill Chainnigh @ martina.comerford@kilkennycoco.ie 056 7794011

Chun eolas a fháil faoi gach rud atá le feiceáil agus le déanamh inár gCathair & Contae iontach, téigh chuig www.visitkilkenny.ie

Grianghraf taobh amuigh Músaem Míle Meánaoise Chill Chainnigh

 

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan