Ligin Bunaithe ar Rogha

Ní dhéanfar aon áitreabh a fhógairt go dtí Dé Máirt 18 Meitheamh 2024

Más mian leat spéis a léiriú i réadmhaoin bain úsáid as treoir na n-iarratasóirí

Íoslódáil Scéim Tosaíochtaí Ligin Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2023.pdf


Tabhairt isteach Córas Cíosanna Rogha-Bhunaithe nua

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Tá áthas ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh seoladh Chonradh na Gaeilge a fhógairt córas nua do leithdháileadh tithe folmha de chuid na Comhairle agus na gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHB). Tugtar an córas nua seo, a chuireann rogha i lár an leithdháilte réadmhaoine Ligin Rogha Bunaithe (CBL). 

Amach anseo, fógrófar formhór na réadmhaoine folmha de chuid na comhairle (lena n-áirítear réadmhaoin ar léas agus réadmhaoin AHB) a bheidh ar fáil le ligean ar cíos ar shuíomh Gréasáin tiomnaithe nua CBL.

Mar iarratasóir ceadaithe tithíochta agus iarratasóir aistrithe ceadaithe, beidh rochtain agat ar an suíomh Gréasáin seo agus beidh tú in ann rud ar a dtugtar léiriú spéise ar aon réadmhaoin fholamh atá ar fáil a bhfuil tú ceadaithe dó agus a mheastar a bheith oiriúnach do do riachtanais tithíochta.

Fógrófar áitribh fholmha atá ar fáil le ligean ar cíos ar an suíomh Gréasáin ar a seachtainiúil mar sin tá sé tábhachtach go seiceálann tú an suíomh Gréasáin seo ar bhonn rialta.

Leithdháilfear an réadmhaoin ansin de réir riachtanas agus fad ama ar an liosta tithíochta de réir Scéim Tosaíochtaí Ligin Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

I gcás iarratasóirí ar thithíocht nach bhfuil rochtain idirlín acu, beidh rochtain ar an suíomh Gréasáin seo ar fáil ag do leabharlann phoiblí áitiúil áit ar féidir le hiarratasóirí cúnamh a fháil agus freisin ag an gcuntar poiblí san Oifig Tithíochta, Faiche Eoin, Cill Chainnigh idir 9.30rn agus 1.00in.

Eisíodh litir chuig gach iarratasóir ar Thithíocht le faisnéis ar an suíomh Gréasáin nua agus ansin cuirfear Ainm Úsáideora agus pasfhocal nua ar fáil don dara litir ionas gur féidir leat logáil isteach ar an suíomh Gréasáin.

Nuair a logálann Iarratasóir Tithíochta isteach den chéad uair tá sé thar a bheith tábhachtach go seiceálann tú do shonraí lena chinntiú go bhfuil an fhaisnéis atá ar d’iarratas cruinn agus má tá aon rud ar mhaith leat a cheistiú nó a athrú ba cheart duit dul i dteagmháil leis an bhfoireann Leithdháiltí Tithíochta ag housingallocations@kilkennycoco.ie nó 056-7794915. 

Ligin Bunaithe ar Rogha Ceisteanna Coitianta (CCanna) 

Cad is Ligin Bunaithe ar Rogha (CBL) ann?

Is bealach é Ligin Bunaithe ar Rogha inar féidir leat do spéis a chur in iúl i réadmhaoin chomhairle oiriúnach ar cíos i do rogha cheantar. Is éard atá i réadmhaoin 'oiriúnach' ná maoin a roghnaigh tú spéis a léiriú ann agus a oireann do do riachtanais tithíochta mar a chinneann Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Tabhair faoi deara le do thoil nach mbreathnófar ach ar na líonta tí iarrthacha sin a léirigh spéis i dteach cónaithe tairisceana faoi Ligin Rogha-Bhunaithe agus a bhfuil comhdhéanamh an teaghlaigh oiriúnach don chineál maoine.

Beidh ort logáil isteach gach seachtain chun a sheiceáil cé na maoine atá á bhfógairt an tseachtain sin. Cuirfear rochtain ar CBL ar fáil freisin (dóibh siúd nach bhfuil rochtain idirlín acu) i do bhrainse leabharlainne áitiúil nó san Oifig Tithíochta ag Teach Johns Green, Cill Chainnigh le linn uaireanta oscailte.

An bhfuilim i dteideal CBL?

Le bheith incháilithe do LCB ní mór duit a bheith i d’iarratasóir ceadaithe ar liosta tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

Cad iad na hairíonna a bheidh ar fáil trí CBL a úsáid?

Beidh raon maoine cónaithe ar fáil. Fógrófar iad ar shuíomh Gréasáin CBL cbl.kilkennycoco.ie. Coinneoidh Comhairle Contae Chill Chainnigh liosta na maoine atá ar fáil cothrom le dáta ach beidh ort é a sheiceáil gach seachtain.

Tabhair faoi deara go bhfógrófar an chuid is mó de na maoine atá ar fáil ar CBL. Mar sin féin, ní leithdháilfear trí CBL ar theaghaisí atá sainithe le haghaidh cóiríochta do dhaoine scothaosta, do dhaoine faoi mhíchumas fisiceach agus teaghaisí eile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil mar gheall ar imthosca eisceachtúla nó riachtanacha.

Cad a tharlóidh má tá suim ag go leor daoine an réadmhaoin chéanna a ligean ar cíos liomsa?

Má tá suim ag níos mó ná teaghlach amháin an réadmhaoin a bhfuil suim agat ann a ligean ar cíos, cinnfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh cén teaghlach a leithdháilfear an réadmhaoin. Agus é seo á chinneadh, cuirfimid fachtóirí ar nós:

 • d’am feithimh ar liosta feithimh Chomhairle Contae Chill Chainnigh
 • méid do theaghlach
 • an cineál maoine a theastaíonn
 • do chatagóir riachtanas faoin Scéim Tosaíochtaí Ligin agus
 • Bainistíocht Eastát maith

Má tá suim agam i maoin CBL, cad a dhéanfaidh mé?

Ní mór duit léiriú spéise a chur ar an réadmhaoin ar líne. Tabhair faoi deara Ní dhéanfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh teagmháil ach leis an iarratasóir rathúil. Tabhair faoi deara le do thoil nach tairiscint oifigiúil tithíochta é teagmháil a dhéanann Comhairle Contae Chill Chainnigh leis an iarratasóir atá á mheas aici le haghaidh leithroinnt faoi Ligin Rogha-Bhunaithe. Ina theannta sin, beidh gá athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an Iarratas ar Thithíocht agus beidh orthu nósanna imeachta éigeantacha Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a rith.

Níl rochtain agam ar an Idirlíon – cad ba cheart dom a dhéanamh?

Mura bhfuil rochtain agat ar an idirlíon tá fáilte romhat cuairt a thabhairt ar an Oifig Tithíochta ag Teach Johns Green nó ar do bhrainse leabharlainne áitiúil chun an t-idirlíon a úsáid chun teacht ar an suíomh Gréasáin.

Má fhaighim réadmhaoin tríd an gcóras seo an mbainfear den liosta tithíochta mé?

Sea, dúnfar d’iarratas ar thithíocht mar beidh dóthain tí agat.

An mbeidh tionóntaí aistrithe incháilithe do CBL?

Is féidir – chomh fada agus a fhanann tú incháilithe le haghaidh aistrithe.

An é an chéad uair a chuirim mo léiriú spéise ar líne ar réadmhaoin i seachtain ar leith?

Déantar leithdháiltí de réir na Scéime Tosaíochtaí Ligin

Má tá suim ag níos mó ná teaghlach amháin an réadmhaoin a bhfuil suim agat inti a ligean ar cíos, socróimid cén teaghlach a leithdháilfear an réadmhaoin. Agus é seo á chinneadh, cuirfimid fachtóirí ar nós:

 • d’am feithimh ar liosta feithimh Chomhairle Contae Chill Chainnigh
 • méid do theaghlach
 • an cineál maoine a theastaíonn
 • do chatagóir riachtanas faoin Scéim Tosaíochtaí Ligin agus
 • dea-bhainistíocht eastát

Cad a tharlóidh do mo chuid ama ar an liosta le CBL? An mbeidh an t-am céanna agam fós?

Fanfaidh do chuid ama mar a chéile. Mar sin féin, mura gcuireann tú spéis i réadmhaoin nó i réadmhaoin ar líne, ní chuirfear san áireamh tú ina leith. Toisc go mbeidh an chuid is mó de na réadmhaoine ar Ligint Bunaithe ar Rogha amach anseo, ní bheidh ort a bheith á mbreithniú dóibh mura gcuireann tú do spéis ar líne.

MÁ Diúltaíonn mé do thairiscint cad a tharla

MÁ Diúltaíonn TÚ TAIRISCINT FIONTAR TÚ ÓN gCÓRAS CÍOS BUNAITHE AR ROGHANNA AR FEADH 1 BHLIAIN!!

 1. SULA TAIRGEANN TÚ Cinntigh go bhfuil AN SUÍOMH AR FHIOS AGAT - TABHAIR TUAIRISCEÁN SULA BHFUIL TÚ AN CNAIPÉAR SEICEÁIL AMACH
 2. Cinntigh MURA BHFUIL A BHFUIL TÚ TÚ TÓGACH ISTEACH ISTEACH ISTEACH CHUIG AN SUÍOMH
 3. SEICEÁIL ÁITEANNA OIDEACHAIS AGUS ÁISEANNA LEIGHIS AR FÁIL SA LIMISTÉAR

IS FÉIDIR LIOM AN CINNEADH MAR AN IARRATASÓIR

Níl mé in ann ríomhaire a oibriú, cad ba cheart dom a dhéanamh?

Is féidir le ball den fhoireann tithíochta in Oifig Johns Green nó ag do bhrainse leabharlainne áitiúil taispeántas a thaispeáint duit.

Cé mhéad teach ar féidir liom tairiscint a chur isteach ina leith?

Is féidir leat léiriú spéise amháin a chur ar gach maoin a fhógraítear.

Cad a tharlóidh má thairgim ar theach agus má athraítear m'intinn ansin?

Tá gach réadmhaoin beo ar an gcóras ar feadh seachtaine ón Máirt go dtí meán oíche ar an Luan dár gcionn. Is féidir leat tairiscint a dhéanamh nó do léiriú spéise a bhaint ag am ar bith laistigh den tréimhse seo. Ach, nuair a bheidh an tréimhse caite ní féidir leat do thairiscint a tharraingt siar.

Má chuirim tairiscint isteach ar theach a tógadh anuas ón suíomh Gréasáin cúpla mí ó shin, agus atá ar ais ar líne anois, an ndéanfar mo thairiscint roimhe seo a mheas?

Beidh ort spéis a léiriú ar líne arís má tá iarratas gníomhach ar thacaíocht tithíochta sóisialta agat.

Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuil an ceart ag Comhairle Contae Chill Chainnigh gan áit chónaithe tairisceana a leithdháileadh ar líonta tí atá ina n-iarratas laistigh de sheachtain ar leith agus coimeádann sí an ceart an áit chónaithe tairisceana a athfhógraíocht arís i dtréimhse ama eile.

Cad a tharlóidh má chaillim an spriocdháta chun suim a léiriú i réadmhaoin?

Ní bhreithneofar thú le haghaidh leithdháileadh na teaghaise sin mura bhfuil spéis léirithe agat inti le linn na tréimhse ama ábhartha.

Tabhair do d’aire le do thoil nach nglacann Comhairle Contae Chill Chainnigh freagracht as teaghlaigh iarrthacha a chailleann an spriocdháta chun a spéis a léiriú i réadmhaoin faoi Cíos Rogha-Bhunaithe.

Cad a tharlóidh má theastaíonn uaim liosta díobh siúd a léirigh spéis sa teaghais?

Tabhair faoi deara le do thoil nach mbeidh sonraí na n-iarratasóirí teaghlaigh aonair ar theaghais tairisceana faoi Ligin Rogha-Bhunaithe ar fáil le scaoileadh poiblí de réir na gceanglas um Chosaint Sonraí.

Beidh catagóir nuashonraithe réadmhaoine ar fáil duit ar cbl.kilkennycoco.ie lena dheimhniú ag an gcéim sa phróiseas leithdháilte a bhfuil an réadmhaoin, .i. an bhfuil sé leithdháilte nó fós sa phróiseas leithdháilte.

Conas a bheidh a fhios agam an bhfuil réadmhaoin ar an gcóras CBL seiceáilte agam i gceart?

Sula dtiocfaidh deireadh leis an tréimhse CBL is féidir leat do chluaisín réadmhaoine a chuir tú isteach a sheiceáil, má thagann an réadmhaoin le feiceáil ansin d’éirigh leat an réadmhaoin a sheiceáil agus cuirfear san áireamh í le breithniú nuair a bheidh an mhaoin á leithdháileadh. Nuair a thagann deireadh leis an tréimhse is féidir leat an táb Nuashonrú Airíonna a fheiceáil chun a fháil amach cén chéim den phróiseas leithdháilte a bhfuil an réadmhaoin aige.

Mura bhfuil an réadmhaoin le feiceáil sa chluaisín réadmhaoine a chuir tú isteach le linn na tréimhse CBL, b’fhéidir nár sheiceáil tú an réadmhaoin go hiomlán. Ba cheart duit do chiseán a sheiceáil agus féachaint an bhfuil an réadmhaoin ann. Más amhlaidh atá ansin ní mór é a sheiceáil amach go hiomlán. Mura bhfuil sé ann, níl an mhaoin seo roghnaithe agat ar chor ar bith. Ní mór duit dul go dtí an liosta maoine atá ar fáil tab agus tús a chur leis an bpróiseas roghnaithe arís.

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan