Scéim Deontas Tacaíochta Fhéile Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2024

Tá maoiniú curtha ar fáil ag Comhairle Contae Chill Chainnigh gach bliain d’eagraithe féile chun cabhrú le forbairt agus cur chun cinn imeachtaí i gCill Chainnigh. Tá sé mar aidhm ag an scéim deontais seo cabhrú leis na himeachtaí sin ar féidir leo seachadadh suntasach a léiriú tionchar dearfach ar thionscal na turasóireachta ar fud na Cathrach agus an Chontae.

Is é príomhchuspóir scéim na nDeontas Tacaíochta d’Fhéilte ná tacú le féilte agus imeachtaí rannpháirteacha a spreagann turasóireacht i gCill Chainnigh, a thacaíonn le straitéis Turasóireachta na Comhairle agus chun eispéireas na gcuairteoirí i gCill Chainnigh a fheabhsú do shaoránaigh agus do chuairteoirí araon.

Tacaíonn an scéim le seachadadh Straitéis Turasóireachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2023-2028.

 

Le go mbreithneofar iad le haghaidh maoinithe, iarrfar ar iarratasóirí sonraí a sholáthar ag léiriú na nithe seo a leanas:-

  1. Tionchar Turasóireachta ar Chill Chainnigh
  2. Líon na gcuairteoirí / rannpháirtíocht agus méadú ar am cónaithe na gcuairteoirí
  3. Ranníocaíocht leis an eacnamaíocht áitiúil le béim ar an Geilleagar Oíche
  4. Éagsúlacht agus éagsúlacht a chur le Cill Chainnigh mar cheann scríbe do chuairteoirí

Tá Scéim Deontais na bhFéilte 2024 dúnta anois

gabháil-9

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan