Scéim Deontas Taitneamhachta 2022

Tá Scéim Deontais Taitneamhachta bliantúil ullmhaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh chun cabhrú le comhlachtaí deonacha saoráidí taitneamhachta a sholáthar/a fheabhsú.

Tá scéim ullmhaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh chun cabhrú le comhlachtaí deonacha saoráidí taitneamhachta a sholáthar/a fheabhsú agus ghlac sí le hiarratais ar Scéim Deontas Taitneamhachta 2022 do Chathair agus do Chontae Chill Chainnigh. Tabharfar tús áite do thionscadail atá pobalbhunaithe agus a meastar a chuireann an tairbhe is mó ar fáil don phobal áitiúil.

Ní féidir tús a chur le hoibreacha go dtí go mbeidh maoiniú deontais ceadaithe agus go ndéanfar iniúchadh orthu sula n-eiseofar maoiniú.

Foirm iarratais agus critéir ar fáil anseo

Tá tuilleadh sonraí ar fáil ó Roinn na bPáirceanna, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

Déan teagmháil le Lisa Bourke 056-7794441 nó seol ríomhphost chuig - lisa.bourke@kilkennycoco.ie

Is é an dáta deiridh le foirmeacha iarratais comhlánaithe a fháil ná 5pm Dé hAoine, 25 Márta, 2022

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan