Clóis Súgartha

Tá 30 clós súgartha á gcothabháil ag Roinn na bPáirceanna ar fud Chathair agus Chontae Chill Chainnigh

Tá 30 clós súgartha á gcothabháil ag Roinn na bPáirceanna ar fud Chontae Chill Chainnigh.

Carraig Bhaile Mhic Andáin

Táthar ag súil go mbeidh deis ag an oiread daoine agus is féidir taitneamh a bhaint as na clóis súgartha seo. Chun cabhrú linn iad a choinneáil i riocht chomh maith agus is féidir le do thoil ná déan aon rud a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do na clóis súgartha ar nós bruscar a chaitheamh, graifítí nó madraí a thabhairt isteach sna clóis súgartha.

Tá na clóis súgartha ceaptha le húsáid ag leanaí idir 1 agus 14 bliana d'aois amháin agus ní mór do gach leanbh a úsáideann na clóis súgartha a bheith faoi mhaoirseacht duine fásta i gcónaí.

Le do thoil Cliceáil anseo le haghaidh liosta iomlán de na clóis súgartha agus a láithreacha.

Má tá aon cheist agat is féidir dul i dteagmháil le Rannóg na bPáirceanna, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Sráid Eoin, Cill Chainnigh ar 056 7794441 nó páirceanna@kilkennycoco.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan