Leathanach Baile Ginearálta Bóithre

Bóithre Ginearálta

Tá freagracht ar Bóithre Ginearálta as cothabháil bóithre, deisiúcháin, tionscadail bóithre áitiúla, sábháilteacht bóithre, soilsiú poiblí agus droichid. Tá sonraí teagmhála le haghaidh oifigí ceantair Bóithre agus Oifigí Halla an Chontae sa rannán seo. Is féidir leat foirmeacha iarratais a fháil freisin le haghaidh ceadanna a bhaineann le Bóithre agus foirmeacha iarratais.

Oifig Ghinearálta na mBóithre, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.
Teileafón: (056 7794060)
Facs: (056 7794004)

r-phost: bóithre@kilkennycoco.ie

Eolas Teagmhála d’Oifigí Ceantair Áitiúil:

  • Oifig Ceantair Chaisleán an Chomair - Nancy Byrne, Teileafón: (056) 7794450
  • Oifig Ceantair Phort an Chalaidh - Oonagh Bannon, Teileafón: (051) 831370
  • Oifig Ceantair Chill Chainnigh - Teileafón: (056) 7794516
  • Oifig Ceantair Challainn - Carmel Brett, Teileafón: (056) 7755520
  • Oifig Ceantair Bhaile Mhic Andáin - Marian Fennelly, Teileafón: (056) 7793340

Nuashonrú is déanaí 15th samhain 2019

Cosaint Sonraí

Sonraí Ráiteas Príobháideachta maidir le hOrdú Ceannaigh Éigeantaigh.pdf (méid 196.2 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan