Leathanach Baile Tráchta

Is iad uaireanta oscailte Rannóg Tráchta Chomhairle Contae Chill Chainnigh 9am - 1pm (Luan-Aoine)

Is féidir Fíneálacha Páirceála íoctha ar líne nó glaoch a chur ar an oifig ar 056-7794540. Iarratais le haghaidh ceadanna páirceála/ achomhairc is féidir é a chur ar aghaidh sa phost nó ar ríomhphost chuig trafficfines@kilkennycoco.ie.

Tá na foirmeacha seo ar fáil le híoslódáil ar líne.

Chomh maith leis sin tá seirbhís bhoscaí titim ag príomhbhealach isteach Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

Is féidir leat do chuid fíneálacha Tráchta a íoc ar líne ag baint úsáide as ár Seirbhís Fíneálacha Páirceála nó mar rogha air sin cuir glaoch ar na huimhreacha seo a leanas chun íocaíocht a dhéanamh le cárta:

  • Iasacht Tithíochta/Cíosanna/Rátaí/Íocaíochtaí Muirear Dóiteáin: 056-7794229

  • Íocaíochtaí Fíneáil Tráchta - 056-7794540


Is féidir leat freisin íocaíocht le seic/ordú poist a sheoladh chuig Oifig na bhFáltas, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh lena próiseáil.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan