Leathanach Baile Tráchta

LEIBHÉAL 5 - NUASHONRÚ AR SHEIRBHÍS - AN ROINN TRÁCHTA -
Foilsithe - 31 NOLLAIG, 2020


Tá Roinn Tráchta Chomhairle Contae Chill Chainnigh dúnta don phobal ó 11am ar an 31 Nollaig, 2020 go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Is féidir Fíneálacha Páirceála a íoc ar líne nó glaoch a chur ar an oifig ar 056-7794540. Is féidir iarratais ar cheadanna páirceála/achomhairc a chur ar aghaidh sa phost nó ar ríomhphost chuig trafficfines@kilkennycoco.ie. Tá na foirmeacha seo ar fáil le híoslódáil ar líne. Chomh maith leis sin tá seirbhís bhoscaí titim ag príomhbhealach isteach Chomhairle Contae Chill Chainnigh.
Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir leat d’íocaíochtaí Iasachta/Cíosa Tithíochta, Táille Dóiteáin agus fíneálacha Tráchta a íoc ar líne ag www.kilkennycoco.ie nó mar rogha air sin cuir glaoch ar na huimhreacha seo a leanas chun íocaíocht a dhéanamh le cárta:

- Iasacht Tithíochta/Cíosanna/Rátaí/Íocaíochtaí Muirear Dóiteáin: 056-7794229

- Íocaíochtaí Fíneálacha Tráchta - 056-7813019/056-7794540

- Is féidir leat íocaíocht le seic/ordú poist a sheoladh chuig Oifig na bhFáltas, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh le próiseáil.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan