Uaireanta Oscailte

Amanna Oscailte agus Uaireanta Gnó do Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Uaireanta Oscailte Comhairle Contae Chill Chainnigh
An CheantarUaireanta Oscailte
Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

Gach oifig agus Rannóg eile (mura luaitear a mhalairt)
Luan go hAoine: 9 am - XNUM pm
Am lóin Dúnta: 1 in - 2 i.n.
Oifig Mótarchánach/Fáltais,
Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
Fón: 056 - 7794100 Facs: 056 - 7794051
r-phost: motortax@kilkennycoco.ie
Luan - Aoine (Seachas Laethanta Saoire Bainc): 9.00rn - 1in.
Pleanáil,
Halla an Chontae, Sráid Eoin
Teileafón: 056 7794010
Ríomhphost: planning@kilkennycoco.ie
Luan go hAoine: 9 am - 4 pm,
Am lóin Dúnta: 1 in - 2 i.n.
Tithíocht,
Teach Fhaiche Sheáin, Faiche Eoin
Teileafón: 056 7794900 Facs: 056 7794980
Ríomhphost:tithíocht@kilkennycoco.ie

Luan go hAoine: 9.30rn go 1 i.n..
Is trí choinne amháin a bhíonn na tráthnóntaí.

Oifig Ghinearálta na mBóithre,
Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.
Teileafón: (056 7794060 ) Faics: (056 7794004)
Ríomhphost: roads@kilkennycoco.ie
Luan go hAoine: 9 am - 5 pm,
Am lóin Dúnta: 1 in - 2 i.n.
Ionad Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola Dhún Mór
Teileafón: (056) 779 4470
Luan go hAoine: 8 rn - 4: 30 pm
Dé Sathairn 8 am go 12 meán lae
Deireadh Seachtaine Saoire Bainc
Dúnta Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Dé Luain
Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan