Preasráiteas - Oscailt Mhótarbhealach an M9 ó Phort Láirge go Cnoc an Tóchair

D’oscail an tAire Iompair, Noel Dempsey TD cuid nua 24km den M9 ó Phort Láirge go Cnoc an Tóchair go hoifigiúil inniu (22/3/2010).


Lógónna na hEagraíochta

Mótarbhealach an M9 ó Phort Láirge go Cnoc an Tóchair Oscailte Anois.

D’oscail an tAire Iompair, Noel Dempsey TD cuid nua 24km den M9 ó Phort Láirge go Cnoc an Tóchair go hoifigiúil ar 22 Márta 2010.

Ceadaíonn an chuid nua seo den mhótarbhealach rochtain níos fearr go agus ó chathair Phort Láirge trí Sheachbhóthar nua Chathair Phort Láirge an N25 ag ceann theas na scéime. Ina theannta sin, seachnaíonn an mótarbhealach seo bailte Chnoc an Tóchair, Bhéal Átha hÉil agus Mhuileann an Bhata ag maolú lár na mbailte ó thréthrácht gan ghá.

Tháinig an tionscadal isteach de réir an bhuiséid, ach cuireadh moill cúpla mí ar an sceideal de bharr na drochaimsire le linn na gcéimeanna criticiúla tógála. Tá cuid amháin deiridh den M9 nua idir Cnoc an Tóchair agus Ceatharlach le bheith críochnaithe agus táthar ag súil go n-osclófar é faoi dheireadh na bliana 2010.

Dúirt an tAire Iompair, Noel Dempsey TD,“Tugann oscailt mhótarbhealach an M9 idir Port Láirge agus Cnoc an Tóchair céim amháin níos gaire dúinn do mhórbhealach idiruirbeach an M9 a nascann Baile Átha Cliath agus Port Láirge a chríochnú. , Mullinavat agus Béal Átha hÉil trí thréthrácht a dhíchur.

“Chomh maith leis sin, meallfaidh sé infheistíocht don réigiún ar fad mar thoradh ar nascadh go díreach leis an N25 Seachbhóthar Chathair Phort Láirge a osclaíodh le déanaí. Feabhsóidh sé freisin an rochtain réigiúnach go Cill Chainnigh tríd an N10 reatha. Tá an chuid deiridh de mhótarbhealach idiruirbeach an M9, Cnoc an Tóchair go Ceatharlach, de réir sceidil le hoscailt níos déanaí i mbliana agus mar thoradh air sin comhlíonfaidh sé an sprioc de nascacht réigiúnach agus náisiúnta mar atá leagtha amach faoi Iompar 21." 

Dúirt Peter Malone, Cathaoirleach an Údaráis um Bóithre Náisiúnta   “Is í scéim an M9 Port Láirge go Cnoc an Tóchair an tríú cuid mhór den bhóthar nua a osclófar a nascfaidh Port Láirge le Baile Átha Cliath trí chaighdeán mótarbhealaigh. Mar thoradh air sin feabhsóidh sé sábháilteacht bóithre, giorróidh sé amanna turais agus tabharfaidh sé deiseanna do réigiúin Phort Láirge agus Chill Chainnigh araon le haghaidh breis infheistíochta isteach agus cuideoidh sé le hinfheistíocht eachtrach a mhealladh. Ina theannta sin, cabhróidh an gréasán bóithre feabhsaithe le turasóirí rochtain a fháil ar raon iomlán tairiscintí ó thionscal fáilteachais na hÉireann ar fud an oirdheisceart.”

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan