Scéim Cheannaigh Inacmhainne Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Scéim Cheannaigh Inacmhainne na nÚdarás Áitiúil

Cuirfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh tithe ar fáil ar phraghas laghdaithe d’iarratasóirí incháilithe atá ag iarraidh teach nuathógtha a cheannach ach a dteastaíonn cistí breise uathu chun an bhearna idir a morgáiste agus a n-éarlais a líonadh chun praghas iomlán an tí a chlúdach.

Nuacht agus Ailt faoi Thrácht

Tacaíochtaí Fógra Scoir (Fógra Foirceanta).

Ba chóir do thionóntaí i gceantar Chill Chainnigh, ar eisíodh fógra foirceanta dóibh, dul i dteagmháil le Comhairle Contae Chill Chainnigh chomh luath agus a fhaigheann siad fógra óna dtiarna talún

Deontais Chaomhantais 2024

Deontais 2024 ar fáil do Dhéanmhais Chosanta: Ciste na Struchtúr Stairiúil (HSF) 2024; Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha (BHIS) 2024; Dáta Deiridh: 5 pm, Dé hAoine 19 Eanáir 2024

Nuashonruithe is déanaí

Suíomhanna gaolmhara 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan