Nuacht agus Ailt faoi Thrácht

Comhairle Contae Chill Chainnigh – Scéim Deontais Deich mBliana Céad Bliain 2023

Tá fáilte roimh iarratais ó chumainn oidhreachta, ó staraithe áitiúla, ó phobail agus ó ealaíontóirí ar mian leo imeachtaí a tharla i gContae Chill Chainnigh i 1923 a chomóradh.

Scéim Deontais Éire Chruthaitheach 2023

Iarradh ar iarratais ar Scéim Deontais Éire Chruthaitheach 2023 de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh, a sholáthraíonn tacaíocht airgeadais agus a spreagann rannpháirtíocht chultúrtha ar fud Chill Chainnigh

Scéim Féinchabhrach na Roinne Tithíochta

Chun cabhrú le tionóntaí údaráis áitiúil oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar a dtithe. Ní mór do thionóntaí incháilithe a gcíos a bheith cothrom le dáta, agus caithfidh Innealtóir na Comhairle oibreacha beartaithe a cheadú.

Plean Soghluaisteachta Uirbeach Inbhuanaithe Chathair Chill Chainnigh

Tá leathanach gréasáin Phlean Soghluaisteachta Uirbeach Inbhuanaithe Chathair Chill Chainnigh beo anois, féach ar Thuarascálacha Ghrúpa Fócais 1 agus ar Chomhairliúchán Poiblí 1 agus nuashonruithe ar an gcéad chéim eile

Tairiscint tí, tabhair dóchas don Úcráin

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag lorg áitribh neamháitithe le cóiríocht shealadach a chur ar fáil dóibh siúd atá ag teitheadh ​​ó chogadh san Úcráin

Scéim Deontais Athchóirithe Tithe Folamh - Ciste na mBailte Croí Cónaithe

Leathnaíodh an Deontas Athchóirithe Réadmhaoine Folamh chuig áitribh fholmha incháilithe i gcathracha agus i gceantair thuaithe araon.

Folúntas - Ailtire Feidhmiúcháin Sinsearach

Dáta Deiridh: Déardaoin 30 Márta

Folúntas - Ceannaire Tionscadail IS - Cibearshlándáil

Dáta Deiridh: Déardaoin 6 Aibreán, 4 pm

Folúntas - Ceann Garraíodóir

Dáta Deiridh: Dé Céadaoin 22 Márta, 4 i.n

Folúntas - Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail Cruthaitheacha

Dáta Deiridh: Déardaoin 23 Márta, 4 i.n

Nuashonruithe is déanaí

Suíomhanna gaolmhara 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan