Iarratais Phleanála

Seans go mbeidh ort iarratas a dhéanamh ar chead pleanála sula dtosaíonn tú ar aon obair fhorbartha. Áirítear leis seo:

 • Foirgneamh nua nó déanmhas eile a thógáil m.sh. teach, monarcha, séadchomhartha, clós súgartha, etc
 • Foirgneamh nó réadmhaoin atá ann cheana a athrú  m.sh. síneadh
 • Athrú ar an mbealach a úsáidtear maoin eg úsáid a bhaint as cuid d'áit chónaithe isteach i ngaráiste deisithe carranna.

Chun cead pleanála a fháil, ní mór don iarratasóir iarratas pleanála a dhéanamh.

Tá ceithre chineál éagsúla ceada ann. Is féidir iarratas a dhéanamh ar:

 • Cead
 • Cead Imlíne
 • Cead de dhroim cead imlíne a dheonú.
 • Coinneáil

Chun iarratas pleanála bailí a dhéanamh ní mór duit na nithe seo a leanas a chur isteach:

 • Foirm Iarratais Phleanála chomhlánaithe - nasc chuig  Foirmeacha Iarratais Pleanála OR is féidir leat a dhéanamh ar  iarratas pleanála ar líne. Caithfidh tú ar dtús Cláraigh ar an Tairseach rPhleanála
 • Fógra Láithreáin
 • Fógra Nuachtáin (má bhaineann úsáid as Muintir Chill Chainnigh féach ar an bhfógra * tábhachtach thíos) Liosta de na Nuachtáin cheadaithe.pdf (méid 50 KB)
 • Léarscáil de Shuíomh an tSuímh (6 chóip de léarscáileanna le cur isteach le haghaidh iarratais pháipéir , cóip amháin le haghaidh iarratais ar líne)
 • Pleananna/ Líníochtaí - ach amháin cead Imlíne (6 chóip de líníochtaí le cur isteach le haghaidh iarratas páipéir, cóip amháin d’iarratais ar líne) 
 • Táille pleanála ceart Táillí ar iarratais phleanála

   Tabhair faoi deara: Féadfaidh an Fhoirm Iarratais agus na Fógraí a athrú i rith na bliana chun leasuithe ar an Reachtaíocht Pleanála, etc. a léiriú. Féadfar iarratais a chur ó bhail nuair a úsáidtear foirmeacha agus fógraí míchearta.

   Faisnéis maidir le Fógraí Poiblí:

   Ní mór gach Fógra Poiblí (Fógra Láithreáin agus Fógra Nuachtáin) a chur isteach ag tréimhse coicíse ón dáta foilsithe.

   SAMPLA: Má chuirtear dáta ar Fhógra Poiblí Dé Céadaoin 11 Meitheamh, 2014 ansin an  lá deirneach go bhfaighidh an tÚdarás Pleanála (Comhairle Contae Chill Chainnigh) an tIarratas Pleanála Dé Máirt, 24 Meitheamh, 2014.

   *Fógra Tábhachtach: áit a gcuirtear fógra i Nuachtán Daoine Chill Chainnigh:

   Cé go bhfuil an nuachtán Kilkenny People in aon seachtain dar dáta an Dé hAoine, is é lá scaipeadh an nuachtáin Dé Céadaoin. Mar sin maidir le hiarratais phleanála a bheith faighte ag an Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh áit a gcuirtear fógra i Muintir Chill Chainnigh, tabhair faoi deara gurb é an Chéadaoin an dáta ináirithe.

   SAMPLA: Má tá an dáta ar Mhuintir Chill Chainnigh Dé hAoine 12 Lúnasa, 2016 is é an lá deiridh chun iarratas pleanála a fháil Dé Máirt 23ú Lúnasa, 2016.

   Má chloítear leis an méid thuas d’fhéadfadh sé go seachnófar d’iarratas pleanála neamhbhailí.

   Pacáistí Léarscáileanna Pleanála:

   Ó mhí Iúil 2010 is féidir le haon duine a chuireann iarratas pleanála isteach cuardach, iarraidh, íoc agus íoslódáil chun rogha de tháirgí mapála a phriontáil a mbíonn orthu iarratas pleanála a chur isteach de ghnáth. Is féidir an tseirbhís nua seo a fháil ar shuíomh Gréasáin corparáideach Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann www.osi.ie

  Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
  mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan