Forbairt Díolmhaithe

Forbairt Díolmhaithe

Teastaíonn cead pleanála ó gach forbairt mura rud é gur forbairt dhíolmhaithe í. Tá gach forbairt dhíolmhaithe liostaithe sna Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, arna leasú. Tá coinníollacha agus teorainneacha áirithe sa chuid is mó de na díolúintí. Mura féidir téarmaí na gcoinníollacha agus na srianta a chomhlíonadh, ní féidir an fhorbairt a mheas mar fhorbairt dhíolmhaithe.

Alt 5 Tarchur
Má thagann ceist chun cinn an bhfuil nó nach forbairt dhíolmhaithe í forbairt, féadfaidh duine iarratas a dhéanamh chuig an údarás pleanála ar dhearbhú ar an gceist. Tugtar tarchur alt 5 nó Dearbhú Díolúine air seo.

Chun iarratas a dhéanamh ar atreorú alt 5 ní mór don iarratasóir foirm iarratais, táille €80.00, léarscáil suímh, líníochtaí den fhorbairt bheartaithe atá i gceist, sonraí iomlána agus cur síos ar an bhforbairt bheartaithe a chur isteach.

Eiseoidh an t-údarás pleanála an dearbhú, laistigh de 4 seachtaine ón iarraidh a fháil.

D’fhéadfadh go n-iarrfadh an t-údarás pleanála tuilleadh faisnéise a chur isteach le cur ar chumas an údaráis an dearbhú a eisiúint. I dtaca leis sin, eiseofar dearbhú laistigh de thrí seachtaine tar éis an fhaisnéis bhreise sin a fháil.

Iarratas ar Atreorú Alt 5

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan