Forbairtí Cónaithe ar Mhórscála

Forbairt Cónaithe ar Mhórscála

Tugadh socruithe um Fhorbairt Chónaitheach ar Mhórscála isteach faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Forbairt Chónaithe ar Mhórscála), 2021.

Tháinig Forbairtí Cónaithe ar Mhórscála (FTFanna) in ionad an phróisis um Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta (SHD).

Forbairt cónaithe ar scála mór is ea:

  • Forbairt de 100 aonad tithíochta nó níos mó,
  • Forbairt lóistín do mhic léinn ina bhfuil 200 spás leapa nó níos mó,
  • Cónascadh de chóiríocht mac léinn agus tithe, mar a sásaítear an tairseach do cheachtar den dá eilimint.

 

Gné nua den reachtaíocht LRD is ea go ndéantar soláthar do suas le 30% d’ollspás urláir na forbartha a bheartaítear a bheith le haghaidh úsáidí eile, in ionad an uasteorainn 15% faoi na socruithe SHD.

Struchtúr Táille Iarratais LRD: 

Aicme Forbartha

Méid na Táille

Méid na Táille ar Chead Coinneála

(a) Comhairliúchán Réamhiarratais

€ 1,500

(b) Struchtúr táillí bunúsacha: Gach Aonad Tithíochta

Nóta: Maidir le hiarratas a chuimsíonn lóistín mac léinn, nó cóiríocht roinnte ba chóir an raon struchtúir thuas agus an táille in aghaidh an aonaid a chur i bhfeidhm ar bhonn pro rata na táille le haghaidh 1 aonad tithíochta = an táille do spás 2 leaba de chóiríocht mac léinn nó de chóiríocht roinnte.

€130 in aghaidh an aonaid tithíochta

€390 in aghaidh an aonaid tithíochta

(c) Struchtúr Táille le haghaidh úsáidí eile ar an talamh, a n-éascaíonn a chriosú úsáid dá leithéid: in aghaidh an mhéadair chearnaigh d'ollspás urláir go dtí uasmhéid de 30% de spás urláir na forbartha ar fad.

€7.20 in aghaidh an mhéadair chearnaigh go dtí uasmhéid de €32,400

€15 in aghaidh an mhéadair chearnaigh go dtí uasmhéid de €65,000

(d) Struchtúr Táillí EIS/NIS a chur isteach:

Cur isteach EIS

€ 10,000

€ 10,000

NIS a chur isteach

€ 10,000

€ 10,000

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan