Tithe Folmha: Scéimeanna Deisithe & Léasaithe agus Ceannaigh & Athnuachana

Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe do Thithe Folmha

bratach vacanthomes.ie

VacantHomes.ie, an t-ardán ar líne chun gach teach folamh in Éirinn a thuairisciú d’fhonn iad a thabhairt ar ais in úsáid, seoladh a shuíomh Gréasáin nua-fheabhsaithe le déanaí.

Ligeann an t-ardán do bhaill an phobail tuairisc a thabhairt ar aon tithe folmha - nó tithe folamh amhrasta - ina gceantair. Tá 3,000 réadmhaoin fholamh cláraithe ag úsáideoirí ar an ardán go dtí seo. Díobh seo, tá beagnach 300 réadmhaoin neamhúsáidte tugtha arís in úsáid cheana féin nó á n-athchóiriú faoi láthair le haghaidh áitithe.

Sainaithníodh i sonraí Dhaonáireamh 2016 183,312 teach folamh, gan 62,148 teach saoire folamh in Éirinn san áireamh, agus meastar i dtuarascáil GeoDirectory níos déanaí go bhfuil an stoc folamh ag 96,243. Go suntasach, is tithe iad níos mó ná 90% de na maoine atá cláraithe ar an ardán VacantHomes.ie. I gContae Chill Chainnigh, tá an measta 250 maoine folamh.

Is tionscnamh náisiúnta é VacantHomes.ie agus tá Oifigeach Tí Folamh ceaptha ag gach ceann de na 31 údarás áitiúil ar fud na hÉireann chun déileáil le tithe folmha atá cláraithe nó aitheanta ina gceantair áitiúla. Oibríonn an fhoireann VacantHomes.ie leis na hOCFanna chun comhairle a chur ar bhaill an phobail áitiúil maidir le roghanna chun réadmhaoine a thabhairt ar ais chuig an margadh agus tithíocht a bhfuil géarghá léi a sholáthar.

Preas Ráiteas

Íoslódáil preaseisiúint don suíomh Gréasáin nua VacantHomes.ie.pdf (méid 138.6 KB)

Video


https://www.youtube.com/watch?v=Lw22yWpCNwU

Tithe Folmha 
Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan