Scéim Cheannaigh Incrimintigh - An Garrán Aoil, Droichead na Darach, Port an Chalaidh, Co. Chill Chainnigh

Scéim Cheannaigh Incrimintigh (Foirgnimh Nua)

An Garrán Aoil, Droichead na Darach, Bruach an Chalaidh, Co. Chill Chainnigh

6 Theach Inacmhainne Nuathógtha ar Díol
Uimh. 9-14, An Garrán Aoil, Droichead na Darach, Port an Chalaidh, Co. Chill Chainnigh
Praghas Ceannaigh: €229,000 (faoi réir lascaine)

Garrán an Aoil, Droichead an Chalaidh, Cill Chainnigh

Ceadaíonn an Scéim Ceannaigh Incrimintigh (IPS) d’Iarratasóirí ar Thithíocht Shóisialta agus ar Thithíocht Shóisialta
Tithíocht Tionóntaí chun tithe údaráis áitiúil nuathógtha 'ainmnithe' a cheannach ar lascaine.
Tá sé theach inacmhainne nuathógtha 3 leaba, dhá stór ag Comhairle Contae Chill Chainnigh ag Garrán an Aoil,
Oakridge, Port an Chalaidh, Co. Chill Chainnigh ar díol. Díolfar na tithe seo ar lascaine, bunaithe ar
ioncam teaghlaigh, ar choinníoll go gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta don scéim.

Cé atá incháilithe le ceannach?

  • Iarratasóirí Ceadaithe Tithíochta ar Liosta Feithimh Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh
  • Tionóntaí láithreacha Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe
  • Teaghlaigh ar tugadh cóiríocht dóibh faoin RAS (Scéim Cóiríochta ar Cíos), ÍCT (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta) agus Léasú Fadtéarmach.

Ní mór don iarratasóir:

  • A bheith in acmhainn an réadmhaoin a cheannach
  • Bíodh ioncam comhlán bliantúil de €15,000 ar a laghad agat agus
  • Cloí leis na téarmaí atá leagtha amach i mBeartas Acmhainne Teaghlaigh an IPS

Tá foirmeacha iarratais agus sonraí breise ar fáil ó na naisc thíos nó is féidir fiosrúcháin a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig housingloans@kilkennycoco.ie. nó déan teagmháil le Iasachtaí Tithíochta ar (056) 7794935

Is é an dáta deiridh chun iarratais a fháil chun na 6 theach seo a cheannach 14th Aibreán, 2022
Mary Mulholland, Stiúrthóir Tithíochta

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan