Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)

Tacaíocht nua tithíochta sóisialta is ea an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT). Tiocfaidh ÍCT in ionad an Fhorlíonadh Cíosa dóibh siúd a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu. Ní mór do dhaoine a dhéanann iarratas ar ÍCT (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta) a bheith ina n-iarratasóirí cáilithe ar thithíocht sular féidir leo iarratas a dhéanamh ar ÍCT.

Má tá tú incháilithe mar iarratasóir formheasta ar thithíocht, ní mór duit do chóiríocht phríobháideach ar cíos a aimsiú (laistigh de shainteorainneacha cíosa). Íocfaidh an tÚdarás Áitiúil an tiarna talún go díreach agus íocfaidh an tionónta cíos leis an údarás áitiúil bunaithe ar an scéim cíosa difreálach. Beidh an cíos bunaithe ar d’ioncam seachtainiúil teaghlaigh agus oibreoidh sé ar bhealach cosúil leis na cíosanna difreálacha a ghearrtar ar thithe údaráis áitiúil.

Tabhair faoi deara le do thoil nach mór d’iarratasóirí teacht i láthair go pearsanta chuig an gclinic HAP chun iarratas a phróiseáil. Bíonn an clinic HAP ar oscailt ó 09.00rn go 12.30in ó Luan go hAoine ag Teach Fhaiche Sheáin, Faiche Eoin, Cill Chainnigh. Ní féidir iarratais phoist a phróiseáil agus cuirfear ar ais chuig an iarratasóir iad.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an scéim ÍCT, féach le do thoil www.hap.ie

Féach ar na bileoga Tionóntaí & Tiarnaí Talún faoi iamh le haghaidh tuilleadh eolais.


Bileog Eolais HAP.pdf (méid 934.1 KB)

Bileog do Thiarnaí Talún

Bileog do thiarnaí talún i nGaeilge

Bileog Tionónta

Bileog Gaeilge do thionóntaí

Tabhair cuairt le do thoil ar an suíomh Gréasáin seo a leanas le haghaidh tuilleadh eolais ar chóiríocht phríobháideach ar cíos:

https://www.rtb.ie/

Do thiarnaí talún - tabhair cuairt le do thoil http://www.revenue.ie/ le haghaidh faisnéise faoin Deimhniú Imréitigh Cánach

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan