Deontais Tithíochta

Riarann ​​Comhairle Contae Chill Chainnigh deontais chun cabhrú le daoine oibreacha a dhéanamh chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí dá riachtanais.

Deontais Tithíochta

Riarann ​​Comhairle Contae Chill Chainnigh roinnt roghanna deontais chun cabhrú le daoine scothaosta agus le daoine faoi mhíchumas oibreacha a dhéanamh atá riachtanach chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí do riachtanais chóiríochta.

Ina measc tá: -

  • Deontas Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

Tá an Scéim Deontais Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta ar fáil chun cabhrú le daoine scothaosta a bhfuil cónaí orthu i ndroch-choinníollacha tithíochta deisiúcháin nó feabhsúcháin riachtanacha a dhéanamh. Ní mór maoine a bheith ina n-úinéirí áitithe. I measc na gcineálacha oibreacha a fhaigheann cúnamh deontais faoin scéim tá deisiú/athsholáthar dín, athshreangú, soláthar teasa, athsholáthar fuinneoga & doirse.

  • Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhuine faoi Mhíchumas

Tá an deontas seo ar fáil chun cabhrú le hoibreacha a dhéanamh atá riachtanach go réasúnach chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí chun cóiríocht a thabhairt do dhuine faoi mhíchumas a bhfuil lagú coirp, céadfach, meabhairshláinte nó intleachta marthanach air. I measc na gcineálacha oibreacha atá ceadaithe faoin scéim tá soláthar rampaí rochtana, áiseanna leithris thíos staighre, ardaitheoirí staighre, cithfholcadáin inrochtana, oiriúnuithe chun rochtain do chathaoireacha rothaí a éascú agus aon oibreacha eile atá riachtanach le réasún chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí don cóiríocht do dhuine faoi mhíchumas.

  • Scéim Deontais Áiseanna Soghluaisteachta

Tá an Deontas Tithíochta Áiseanna Soghluaisteachta ar fáil chun sraith bhunúsach oibreacha a chlúdach chun dul i ngleic le fadhbanna soghluaisteachta, go príomha, ach ní go heisiach, a bhaineann le haosú. Áirítear iad seo a leanas ar na hoibreacha ar tugadh cúnamh deontais dóibh faoin scéim: - Ráillí Graí, Rampaí Rochtana, cithfholcadáin rochtana comhréidh, ardaitheoirí staighre agus mionoibreacha eile a mheastar a bheith riachtanach chun freastal ar riachtanais soghluaisteachta duine den teaghlach.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis na trí scéim ar fáil ach glaoch a chur ar 0567794930 nó ríomhphost a sheoladh chuig privatehousinggrants@kilkennycoco.ie

íoslódáil Foirm Iarratais-do-Gach-Scéimeanna Deontais

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan