Scéim Ceannaigh (Incriminteach) Tionónta 2016

Is scéim nua í Scéim Cheannaigh Incrimintigh Tionónta 2016 chun ligean do Thionóntaí Údaráis Áitiúil a dtithe a cheannach. Cliceáil le do thoil ar naisc thíos chun rochtain a fháil ar fhaisnéis Tionónta maidir leis sin.

‘Tabhair do d’aire na hathruithe seo a leanas ar chritéir incháilitheachta na Scéime Ceannaigh (Incriminteach) Tionónta 2016 a tháinig i bhfeidhm an 1 Feabhra, 2022.

  • Am ag fáil tacaíochtaí tithíochta sóisialta: Athraíodh an tréimhse ama a chaithfidh tionóntaí a bheith ag fáil tacaíochta do thithíocht shóisialta le go measfar iad a bheith incháilithe faoin scéim ó cheann amháin go blianta 10.

  • Ceanglais íosta ioncaim: Tá an t-íosioncam a theastaíonn le go mbeidh iarratasóir i dteideal iarratas a dhéanamh faoin scéim leasaithe anuas ó €15,000 in aghaidh na bliana go €12,500 in aghaidh na bliana Cinnteoidh an t-athrú seo daoine a pinsean an bhfuil a bpríomhfhoinse ioncaim in ann iarratas a dhéanamh faoin scéim anois. Ní bhaineann an t-athrú ach le pinsin – ní féidir breathnú ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile ach mar ioncam tánaisteach.'


Scéim Ceannaigh (Incriminteach) Tionónta 2016 - Leagan Béarla
Scéim Ceannaigh (Incriminteach) Tionónta 2016 - Leagan Gaeilge


Tenant-Inc-Purchase-Scheme-2016-Iarratas-Foirm.pdf (méid 169.2 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan