Iasachtaí Tithíochta

Achoimre ar an Scéim Cheannaigh Incrimintigh ag Tionóntaí

Iasacht Tí Údaráis Áitiúil


Tá an Iasacht Tí Údaráis Áitiúil (LAHL) ar fáil do dhaoine nach bhfuil in ann dóthain maoinithe a fháil ó bhainc thráchtála chun teach a cheannach nó a thógáil. Is féidir an iasacht a úsáid le haghaidh réadmhaoine nua agus athláimhe, nó le haghaidh féinthógála. Tá sonraí iomlána ar Iasacht Tí an Údaráis Áitiúil, lena n-áirítear critéir incháilitheachta, le fáil ag http://localauthorityhomeloan.ie

Conas iarratas a dhéanamh:  Chun iarratas a dhéanamh Ní mór d’iarratasóirí foirm iarratais Iasachta Tí Údaráis Áitiúil a chomhlánú.
Is féidir leat an fhoirm a íoslódáil ag an nasc thíos.

Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig an seoladh seo a leanas le do thoil

Comhairle Contae Chill Chainnigh,
Rannóg na nIasachtaí,
Tithíocht,
Teach Glas Eoin,
Faiche Eoin,
Chill Chainnigh R95 YH61

Le haghaidh fiosrúcháin faoi Iasachtaí Tí Údaráis Áitiúil déan teagmháil le do thoil le Comhairle Contae Chill Chainnigh ar (056) 779435 nó seol ríomhphost chuig: housingloans@kilkennycoco.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan