Iasachtaí Tithíochta

Achoimre ar an Scéim Cheannaigh Incrimintigh ag Tionóntaí

An Scéim Iasachta Tí an Údaráis Áitiúil (LAHL) in ionad na Scéime Atógáil Tí Éireann ó 4 Eanáir, 2022.

Ní mór do gach iarratas a chuirtear isteach an 4 Eanáir 2022 nó ina dhiaidh a bheith ar an LAHL nua Foirm Iarratais agus déanfar é a mheasúnú faoi na Rialacháin nua um Iasachtaí Tithíochta 2021 agus na Treoirlínte Beartais um Chreidmheas Iasachta Tí Údaráis Áitiúil 2021 lena mbaineann. 

Ní bheidh aon drochthionchar ag an athrú seo ar iarratais atá faighte cheana féin ag Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Eolas teagmhála

Comhairle Contae Chill Chainnigh, Rannóg na nIasachtaí - (056) 779 4935

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan