Doiciméid Caillte

Eolas ar conas diosca cánach athsholáthair, Deimhniú Ceadúnaithe Feithicle, Logleabhar, Cárta Leantóra a fháil

Doiciméid Caillte

Má tá aon cheann de na doiciméid seo a leanas caillte, goidte nó scriosta, an RF134 ní mór don úinéir cláraithe ag do Stáisiún Gardaí áitiúil an fhoirm a chomhlánú agus a chur isteach chuig d'Oifig Mótarchánach áitiúil leis an táille ábhartha thíos.

Má tá do sheoladh athraithe tabhair leat bille fóntais i d’ainm mar chruthúnas ar sheoladh dar dáta laistigh de na 3 mhí dheireanacha mar aon le RF134 comhlánaithe.

Íoslódáil an fhoirm iarratais le haghaidh athsholáthar doiciméid RF 134

táillí

  • Logleabhar (Donn) - €12.00
  • Teastas Clárúcháin Feithicle - €12.00
  • Diosca Cánach - €6.00
  • Cárta Ceadúnais Leantóra - €6.00

Deimhnithe Clárúcháin Feithicle sa phost go díreach chugat ón Roinn Iompair, an tSionainn, Co. an Chláir agus tógann sé idir 7-10 lá iad a eisiúint.

Eisítear gach doiciméad athsholáthair eile ó d’Oifig Mótarchánach áitiúil.

Chun eolas a fháil ar dheimhnithe NCT caillte, féach https://www.ncts.ie/about-the-test/faq/  (CC Uimh. 17)

Maidir le Ceadúnais Tiomána caillte, féach www.rsa.ie or https://www.ncts.ie/1112

Le haghaidh Deimhniú Ródacmhainneachta caillte, féach www.CVRT.ie 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan