Ceadúnais Tiomána

Faigh eolas faoin áit ar féidir ceadúnas tiomána a fháil anseo le haghaidh do thástáil teoirice agus do thástáil tiomána araon.

Seirbhís um Cheadúnais Tiomána

CEADÚNAIS Tiomána

An tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) anois próiseáil agus eisíonn sé Ceadúnais Tiomána agus Ceadúnais. Ní mór d’iarratasóirí freastal go pearsanta ar a n-oifig NDLS áitiúil agus iarratas á dhéanamh acu ar cheadúnas nó ar chead.

Tá oifig Chill Chainnigh ag Cnoc an Chillín, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cill Chainnigh Is féidir leat coinne a dhéanamh agus foirmeacha agus eolas a fháil ar líne ag www.ndls.ie,

ríomhphost: info@ndls.ie nó Guthán: 0818 700 800.

TÁSTÁIL TIOMÁNA

Cuirtear fiosrúcháin, áirithintí srl. go díreach chuig an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre ag www.rsa.ie -

nó glaoigh ar: 1890 40 60 40, 096 78289 nó 01 6375040.

TÁSTÁIL Teoirice

Déantar fiosrúcháin, áirithintí srl. go díreach chuig an tSeirbhís Tástála Teoirice Tiomána ag www.theorytest.ie

nó glaoigh ar: 1890 60 61 06.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan