Feithiclí Díolmhaithe

Conas cáin a ghearradh ar fheithicil atá díolmhaithe agus conas cáiliú le haghaidh díolúine ó Mhótarchánach.

Feithiclí Díolmhaithe

Is iad na feithiclí seo a leanas Díolúinet ó dhliteanas mótarcháin a íoc, ach ní mór diosca cánach reatha a thaispeáint i gcónaí.

 1. - Feithiclí faoi úinéireacht an Stáit,
 2. - Feithiclí taidhleoireachta,
 3. —Feithiclí díolmhaithe faoi na Rialacháin um Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach), 1994 (I.R. Uimh. 353 de 1994),
 4. -Feithiclí (lena n-áirítear aon timthriall a bhfuil ceangaltán chun é a thiomáint le cumhacht mheicniúil) nach mó ná 400 cileagram a meáchan neamhualaithe agus arna n-úsáid le haghaidh easláin,
 5. —Feithiclí a úsáidtear go heisiach chun báid tarrthála agus a bhfearas a iompar (trí iompar nó ar tarraingt) nó aon trealamh chun cúnamh a thabhairt chun beatha agus maoin a chaomhnú i gcás longbhriseadh agus anacair ar muir,
 6. -Feithiclí a úsáidtear go heisiach chun críocha tarrthála sléibhe agus uaimheanna,
 7. —Feithiclí a úsáidtear go heisiach chun innealra tógála bóithre a iompar (trí iompar nó trí thar tarraingt) a úsáidtear chun críche ar bith seachas bóithre a thógáil nó a dheisiú;
 8. - Cairteacha bruscair, meaisíní scuabtha nó meaisíní uisce a úsáidtear go heisiach chun sráideanna agus bóithre poiblí a ghlanadh,
 9. -Otharchairr, rollóirí bóthair nó innill dóiteáin,
 10. —Feithiclí arna gcoimeád ag údarás áitiúil agus a úsáidtear go heisiach chun críche a seirbhíse briogáide dóiteáin.
 11. -Feithiclí, a úsáidtear, go heisiach chun críocha cuardaigh agus tarrthála faoi uisce.

Cáin a Chur ar Fheithicil Dhíolmhaithe

Chun cáin a ghearradh ar fheithicil dhíolmhaithe nua nó iompórtáilte beidh na nithe seo a leanas uait
- Foirm chomhlánaithe RF100 - ba cheart do do Dhéileálaí Gluaisteán an fhoirm seo a thabhairt duit má cheannaíonn tú Nua nó d’Ionad NCTS má tá sí iompórtáilte nó nua)
-Fianaise ar Stádas Díolmhaithe (m.sh. Deimhniú Tiománaithe faoi Mhíchumas) mura rud é go bhfuil sé taifeadta mar dhíolmhaithe ag an gcéim Chláraithe Feithicle
-Sonraí Árachais

Chun cáin a athrú feithicil athláimhe chun díolúine a fháil beidh na nithe seo a leanas uait
-Foirm um Athrú Sonraí Críochnaithe RF111 

 Íoslódáil an fhoirm le haghaidh athrú sonraí

-Fianaise ar Stádas Díolmhaithe (mar atá thuas)
-Teastas Clárúcháin/Logleabhar Donn
-Sonraí Árachais

Nuair a tharlaíonn Athrú Úinéireachta ar Fheithicil Díolmhaithe, athraíonn an aicme cánach go Príobháideach agus éiríonn an diosca cánach reatha ar neamhní.

Tá an t-úinéir nua faoi dhliteanas cánach ansin ón gcéad lá den mhí inar tharla an díolachán.

Sonraí Teagmhála:

Na Coimisinéirí Ioncaim - Tiománaithe faoi Mhíchumas, Cúil Sheanadh, Co. Mhuineacháin

Teil: 047 82800

047 62100

1890 606 061

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan