Plátaí Trádála

Eolas ar conas Plátaí Trádála a fháil ón oifig Mótarchánach agus cad a theastaíonn uait.

Plátaí Trádála

Eisítear plátaí Trádála do Thrádálaithe Mótair chun feithiclí neamhchánach/neamhchláraithe a úsáid ar an mbóthar i gcúinsí teoranta.

Agus iarratas á dhéanamh ar phlátaí Trádála, beidh an fhaisnéis seo a leanas ag teastáil:

  • RF700 
  • Íosluchtaigh RF 700
  • Deimhniú Árachais a thaispeánann Trádáil Mhótair faoi theorainneacha úsáide
  • Cruthúnas ar chlárú CBL leis na Coimisinéirí Ioncaim dar dáta laistigh de 12 mhí anuas
  • Cuntas cruthúnais rátaí le Comhairle Contae Chill Chainnigh dátaithe laistigh de 12 mhí anuas
  • Táille Chuí

Maidir le Gluaisrothair Is éard atá i TAC AMHÁIN de Phlátaí Trádála ná pláta AMHÁIN

Ní mór do gach Feithicle Eile DHÁ phláta a thaispeáint, ceann chun tosaigh agus ceann ar chúl

Is iad seo a leanas praghsanna Pláta Trádála:

Catagóir Tosaigh Feithicle & Pláta Trádála Athsholáthair Trádála 
Gluaisrothar amháin €59 (1 pláta) - Athsholáthar €38

Gach feithicil eile €353 (2 phláta) - Athsholáthar €86

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan