Táscairí Feidhmíochta

Soláthraíonn na 31 Comhairle Cathrach agus Contae raon leathan seirbhísí ar fud na hÉireann. Is féidir leis na seirbhísí seo dul i bhfeidhm ar do shaol laethúil agus áirítear leo Tithíocht, Iompar, Pleanáil, Leabharlanna, Conláistí, Bainistíocht Comhshaoil, Seirbhísí Dóiteáin & Éigeandála, Bonneagar, Forbairt Pobail & Eacnamaíoch. Pléann Comhaltaí Tofa soláthar na seirbhísí seo ag Cruinnithe Míosúla na Comhairle Cathrach nó Contae. Tá na cruinnithe seo oscailte don phobal.

Cosúil le comhlachtaí poiblí eile, feidhmíonn comhairlí áitiúla i dtimpeallacht dhúshlánach le laghdú foirne agus buiséid agus éileamh méadaithe ar sheirbhísí. Gach bliain, foilsíonn an earnáil Táscairí Feidhmíochta chun leibhéal na seirbhíse a sholáthraíonn gach Comhairle Cathrach agus Contae a léiriú.

Táscairí Feidhmíochta 2016

Táscairí Feidhmíochta 2017

Táscairí Feidhmíochta 2018

Táscairí Feidhmíochta 2019

Táscairí Feidhmíochta 2020

Táscairí Feidhmíochta 2021

Nasc le Tuarascálacha NOAC 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan