Struchtúr Eagrúcháin

Struchtúr Bainistíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Is é seo a leanas Struchtúr Bainistíochta na Comhairle:

 
 SEAN McKOWN - PHRÍOMHFHEIDHMEANNACH GNÍOMHACH
Martin Prendiville Ceann AirgeadaisMary J. Mulholland Stiúrthóir Seirbhísí

Tim Butler Stiúrthóir Seirbhísí

Sean McKeown
Stiúrthóir Seirbhísí
Fiona Deegan
A/Stiúrthóir Seirbhísí
Airgeadas, Teicneolaíocht Faisnéise, Bainistíocht Saoráidí, Soláthar & Tionscadail Speisialta & Ceantar Bardasach Chaisleán an ChomairTithíocht, Pobal, Leabharlann, Ealaíona, OidhreachtCorparáideach, Acmhainní Daonna, Bóithre & Iompar, Seirbhísí Uisce, Cumarsáid agus Sláinte & Sábháilteacht agus Ceantar Bardasach Chathair Chill ChainnighPleanáil, Comhshaol, Rialú Foirgníochta, Páirceanna, OFÁ/Forbairt Eacnamaíoch, Margaíocht Turasóireachta, Seirbhísí Tréidliachta & Ceantar Bardasach Bhaile an PhoillBainistíocht ar Aonad Freagartha na hÚcráine, Seirbhísí Dóiteáin & Ceantar Bardasach Challainn/Bhaile Mhic Andáin

Tugtar faoi sholáthar seirbhísí ar bhonn Stiúrthóireachta mar a léirítear sa tábla thuas. Faigheann gach Stiúrthóir Seirbhísí/Ceann Airgeadais tacaíocht ó struchtúr foirne Oifigeach & Neamhoifigigh comhdhéanta de líon na foirne Sinsearach, Meánbhainistíochta & Maoirseachta Foireann Innealtóireachta & Theicniúil, Foireann Riaracháin & Chléireachais, Gráid Mhaoirseachta, Gráid Cheardaíochta, Oibrithe Ginearálta & Gaolmhara. Gráid atá eagraithe go léir go lárnach nó de réir Ceantar Bardasach.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan