Sceideal Tuarascálacha Iniúchta

2022

Internal Audit Report – Random Cashier Check in Motor Tax, Traffic/Receipts office.pdf (size 352.3 KB)

Internal Audit Recommendation Tracker Report – Housing Loans Compliance Check .pdf (size 267.1 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Clár SICAP 2019 -2020.pdf (méid 626.7 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Chomhlíonadh Soláthair agus Sonraisc Bhailí.pdf (méid 1.4 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Phróiseas Párolla 2021.pdf (méid 1.5 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Mótarchánach Stocáireamh EOY 2021 (Arna chur in eagar).pdf (méid 631.9 KB)

2021

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh - Seiceáil Comhlíonta le Feidhmchláir Iasachta Tithíochta (2021).pdf (méid 212.9 KB)

2020

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Stoc Mhótarchánach Deireadh na Bliana-2020.pdf (méid 173.5 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Ghnóthú Cíosa agus Coigeartuithe Creidmheasa (2020).pdf (méid 85.7 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Phróiseas Scoir Foirne.pdf (méid 1.8 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Fhorchúiteamh Tuarastail_Redacted.pdf (méid 124.6 KB)

Am agus Tinreamh Tuairisce Iniúchta Inmheánaigh_Redacted.pdf (méid 512.9 KB)

2019

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh a Sheiceáil Réadmhaoine Folamh 2018.pdf (méid 1.4 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Stocáireamh Deireadh Bliana Mótarchánach 2019.pdf (méid 173.4 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Dheontais Taitneamhachta.pdf (méid 1.7 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Idirbhearta Mótarchánach 2019.pdf (méid 801.6 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar an Scéim um Chóiríocht ar Cíos.pdf (méid 272.1 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar an Scéim Deontas Toibreacha.pdf (méid 1.2 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Chlár SICAP 2018.pdf (méid 535 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Fháltais Tithíochta Sóisialta_Redacted.pdf (méid 195.3 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Deontais Bainistíochta Eastát_Redacted.pdf (méid 110.2 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Chomhlíonadh Soláthair_Redacted.pdf (méid 357.9 KB)

2018

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Stocáireamh Deireadh Bliana Mótarchánach 2018.pdf (méid 173.6 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Réaduithe Folúntais_Redacted.pdf (méid 303.8 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Íocaíochtaí Taistil agus Speansais_Redacted.pdf (méid 1.7 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh ar Úsáid Orduithe CE_Redacted.pdf (méid 173 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh - Sampla athbhreithnithe ar tháillí iarratais phleanála_Redacted.pdf (méid 429.3 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Riarachán Reilig Naomh Ciarán.pdf (méid 887.6 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Leasuithe ar Shonraí Soláthraí.pdf (méid 610.9 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Idirbhearta Mótarchánach.pdf (méid 1.1 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Íocaíochtaí Prasa.pdf (méid 1.3 MB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Ghnáthaimh Bhilleála agus Bhailithe Táillí Dóiteáin.pdf (méid 501.1 KB)

Iniúchadh Inmheánach-Tuarascáil Seiceáil ar bhailiúcháin meaisíní páreála.pdf (méid 261.4 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Cheadanna Páirceála.pdf (méid 211.3 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Chártaí Creidmheasa Gnó.pdf (méid 425.4 KB)

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Scéimeanna Deontas Tithíochta.pdf (méid 395.1 KB)

2017

Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh Athbhreithniú ar Íocaíochtaí Cárta Ceannaigh ar Luach Íseal.pdf (méid 586.5 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan