Scéim Foilsithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

Foilsithe 14 Aibreán 2016

Réamhrá:

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tar éis a Scéim Foilsithe maidir le faisnéis ón gComhairle i gcomhréir le a Múnla agus Treoirlínte arna dhéanamh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Tagann an Scéim i bhfeidhm an 14 Aibreán, 2016.

Aidhm na Scéime:

Tá an Scéim deartha chun soláthar faisnéise a éascú chomh fada agus is féidir, ach amháin i gcás faisnéise atá díolmhaithe faoin Acht agus in ullmhú, athbhreithniú nó athbhreithniú ar Scéim Foilsithe, tabharfaidh comhlacht SF aird ar leas an phobail sna nithe seo a leanas:

(a) rochtain a cheadú don phobal ar fhaisnéis atá i seilbh an chomhlachta SF;

(b) cúiseanna le cinntí a rinne an comhlacht um Shaoráil Faisnéise a fhoilsiú; agus

(c) faisnéis a fhoilsiú atá ábhartha nó inspéise don phobal i gcoitinne i ndáil lena ghníomhaíochtaí agus lena fheidhmeanna i gcoitinne. 

Formáid agus Rochtain na Scéime:

Tá an Scéim bunaithe ar an ngréasán le naisc uaithi chuig faisnéis faoi sé cheannteideal mar atá leagtha amach thíos a nuashonrófar de réir mar a fhoráiltear faoin Acht. Beidh cóip chrua ar fáil le féachaint air ach coinne a dhéanamh freisin.

Sé Thacar Faisnéise:

Cuirtear faisnéis ar fáil faoi na sé cheannteideal seo a leanas:

Eolas Ginearálta faoi Chomhairle Contae Chill ChainnighFeidhmeanna agus Seirbhísí a Sholáthraítear

Nósanna Imeachta CinnteoireachtaFaisnéis Airgeadais 

Eolas SoláthairFoilsítear go rialta agus Faisnéis ilghnéitheach

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan