Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh mór-mholtaí beartais

Próiseas Cinnteoireachta le haghaidh mór-mholtaí beartais

Próisis Chinnteoireachta agus taifid ar chinntí.

Cruinnithe Comhairle

Bíonn Cruinnithe Míosúla na Comhairle Contae ar siúl i Seomra na Comhairle, Halla an Chontae, ar 3.00 pm ar an tríú Luan de gach mí, ach amháin i mí Lúnasa nuair nach mbíonn aon chruinniú ann.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach:
https://kilkennycoco.ie/eng/your_council/council_meetings/kilkenny_county_council_ordinary_meetings/

Coistí um Beartais Straitéiseacha

Gné lárnach den Athchóiriú ar an gCóras Rialtais Áitiúil (faoin gclár "Rialtas Áitiúil Níos Fearr - Clár um Athrú" 1990) ab ea bunú Coistí um Beartais Straitéiseacha (SPCanna) i ngach Údarás Áitiúil.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach:
https://kilkennycoco.ie/eng/your_council/council_meetings/social_strategic_policy_committee_meetings/

Sa chuid seo ba cheart do chomhlachtaí SF sonraí a sholáthar maidir le

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan