Scéim Bóthair an M8 Ó Cúlach go Caiseal

Forbhreathnú ar an M8/N8

Osclaíodh Scéim Bhóthar an M8 ó Chúl Aill go Caiseal go hoifigiúil Dé Luain 8 Nollaig 2008.


Gach Gníomhaireacht N8

 

Cuirtear maoiniú ar fáil don scéim faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013, le páirtmhaoiniú ón Aontas Eorpach ó Bhuiséad na Líonraí Tras-Eorpacha Iompair.

Tá Bóthar an M8 Ó Cúlach go Caiseal oscailte anois.

Bóthar an M8 Ó Cúlach go Caiseal - Bróisiúr Scéim Feabhsúcháin8 Nollaig 2008

Grianghraif de Oscailt Bóthair an M8

Nuachtlitir an M8-N8 Ó Cúlach go Caiseal - Deireadh Fómhair 2008

Nuachtlitir an M8-N8 Ó Cúlach go Caiseal - Lúnasa 2007

Nuashonrú 2007 Márta (1.7MB .pdf)

Airteagal - Nuashonrú ar an Tionscadal (46kb .pdf)

____________________________________________

Nuashonrú Deireadh Fómhair 2005 M8/N8 Bóthar Chúlchoill go Caiseal

Bóthar an M8/N8

Cheadaigh an Bord Pleanála na hOrduithe Ceannaigh Éigeantaigh agus an Ráiteas Tionchair Timpeallachta don M8/N8 Bóthar an Choill go Caiseal (cuid den Bhóthar Bhaile Átha Cliath go Corcaigh) i mí na Nollag 2004. Seirbheáladh Fógra Caitheamh ar gach úinéir talún agus réadmhaoine lena mbaineann.

Tá tús curtha leis an bpróiseas tairisceana chun an príomhchonraitheoir a cheapadh chun an scéim a thógáil. Tá léiriú spéise faighte ó sheachtar conraitheoirí. Tar éis measúnú a dhéanamh ar na haighneachtaí, laghdófar é seo go gearrliosta de chúig cinn go luath. Táthar ag súil go gceapfar conraitheoir i Meán Fómhair 2006 le súil go gcuirfear tús leis an obair ar an láthair i mí Feabhra 2007. Táthar ag súil go n-osclófar an bóthar ag deireadh 2009.

Faoi láthair tá trinseáil seandálaíochta ar siúl chun aon láithreán(eanna) suntasacha seandálaíochta a aithint a chaithfí a réiteach go seandálaíochta sula bhféadfaí tús a chur leis an tógáil.

M8/N8 An Chúlchoill go Caiseal Sleamhbhóithre Beartaithe ó Dheas ag Acomhal an Chaisil (PDF 128 KB)

Measúnú Tionchair Timpeallachta - M8/N8 Scéim Bhóthar Chúl Aill go Caiseal

Doiciméad PDFLeathanach InnéacsDoiciméad PDF (1.25 MB)

Doiciméad PDFImleabhar 1 Achoimre Neamhtheicniúil Doiciméad PDF (7.76 MB)

Doiciméad PDFImleabhar 2 Príomh-Thuairisc Doiciméad PDF (2.37 MB)

Doiciméad PDFFíoracha Imleabhar 3 Doiciméad PDF (359 MB) Méid mór íoslódáil

Doiciméad PDFImleabhar 4 Aguisíní Doiciméad PDF (6.38 MB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan