Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2017

Leagtar amach leis na Rialacháin seo na hoibleagáidí dlíthiúla atá ar eintitis a bhfuil boinn acu mar chuid dá ngnó. Cuairt anseo chun breathnú ar na rialacháin.

Oibleagáidí

Tá sé de dhualgas ar aon ghnó a dhíolann boinn, a chuireann earraí le boinn ar an margadh nó a bhfuil dramhaíl bonn acu dul isteach sa Repak ELT faoi na Rialacháin mBonn. Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil oibleagáid ort déan teagmháil le Repak ELT trí ríomhphost ar eolas@repakelt.ie nó glaoigh 01 4618 600.

Forfheidhmiú

Tá Údaráis Áitiúla (ÚÁ) freagrach as Oibleagáidí Miondíoltóra a fhorfheidhmiú.

Tugann Oifigigh Forfheidhmithe Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil (WEO) cuairt ar chomhaltaí agus ar dhaoine nach baill iad chun comhlíonadh a chinntiú.

Cuidíonn na trí Phríomh-Údarás Réigiúnach um Fhorfheidhmiú Dramhaíola (WERLA) le tacaíocht a thabhairt do na hÚdaráis Áitiúla ina gcuid oibre

  • WERLA Chonnacht-Uladh
  • WERLA Oirthear-Lár na Tíre
  • WERLA Theas

Costas Bainistíochta Comhshaoil ​​Infheicthe (VEMC)

Cinntíonn an VEMC a íoctar nuair a cheannaítear bonn go ndéantar é a athchúrsáil ag deireadh a ré. Cinntíonn an VEMC gur féidir boinn scéime, iad siúd a dtugann Táirgeoirí cuntas orthu nuair a théann siad ar an margadh in Éirinn den chéad uair, a bhailiú gan táille ó asraonta na mBall.
Sceideal na gCoistí Gairmoideachais

• Carr paisinéara, veain agus 4 X 4= €2.80 + CBL
• Gluaisrothar = €1.50 + CBL

Conas é a thaispeáint ar dhoiciméid
Ba cheart an vEMC a thaispeáint mar mhír líne ar leith ar gach sonrasc agus gach admháil ó dhíolachán custaiméirí.
Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (DECC) freagrach as na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2017 a rialaíonn an leibhéal VEMC a chuirtear i bhfeidhm do gach catagóir bonn. Tá na ceanglais maidir le VEMC a bheith ina mhír líne ar leith ar gach doiciméad díolacháin leagtha amach sna Rialacháin.

Tuairisciú

Tá tuairisciú míosúil riachtanach lena chinntiú gur féidir leat leas a bhaint as bailiúcháin dramhaíola rialta. Cinntíonn tuairisciú go dtugtar cuntas iomlán ar bhoinn uile na gComhaltaí ionas gur féidir bailiúcháin a rith go héifeachtach. Cuidíonn tuairisciú cruinn a chur isteach gach mí le do ghnó fanacht comhlíontach agus tacaítear leis an dúshlán maidir le neamhchomhlíonadh laistigh den tionscal.

Cinntíonn tuairisciú go dtugtar cuntas iomlán ar gach bonn Comhaltaí agus mar sin cuidíonn bailiúcháin le do thuairisciú seol ríomhphost chugainn ag info@repakelt.ie, nó cuir glaoch orainn ag (01) 4618 600.
 
Conas Tuairisciú
Tuairiscíonn táirgeoirí gach bonn a chuirtear ar mhargadh na hÉireann chuig an Producer Register Limited (PRL)
Tuairiscíonn Baill Mhiondíola don scéim go míosúil lena chinntiú go dtugtar cuntas ar a gcuid dramhaíola i gcónaí nuair a bhíonn bailiú de dhíth orthu.
Tuairiscíonn feisirí boinn a fuarthas, a fheistiú, a dhíoltar agus a bhailítear boinn. Ní mór do chomhaltaí boinn atá feistithe ach nach bhfuil díolta agat a thuairisciú freisin

Chun treoir a fháil maidir le conas tuairisc a thabhairt cliceáil le do thoil ar do chineál Ball thíos. 

Treoir chun Tuairisciú Miondíola a chríochnú

Treoir chun Tuairisciú ATF a chríochnú

Conas Boinn a Thuairisciú

 

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan