Bruscar

Tuairiscigh Dumpáil Neamhdhleathach

Úsáid líne rúnda bruscair Chomhairle Contae Chill Chainnigh 1800 200 156 chun dumpáil mhídhleathach a thuairisciú. Ar an drochuair ní féidir linn teagmhais de dhumpáil mhídhleathach a tuairiscíodh trí na meáin shóisialta a fhiosrú mar is minic nach mbíonn go leor sonraí faoin suíomh. Moltar don phobal an líne bhruscair a ghlaoch chun a chinntiú go ndéantar sonraí uile na heachtra a thaifeadadh chun críocha forfheidhmithe. Féadfaidh an saoránach lena mbaineann a thuairiscíonn an mhinicíocht fanacht gan ainm.

Glantachán Náisiúnta an Earraigh

Glantachán Náisiúnta an Earraigh ar an tionscnamh frithbhruscair is mó ráchairt, aitheanta agus is rathúla in Éirinn. Ag feidhmiú ag An Taisce ó 1999 i gcomhpháirtíocht le hÚdaráis Áitiúla tá méadú seasta agus suntasach tagtha ar mhéid agus ar scála an Ghlantacháin Earraigh Náisiúnta thar na blianta. Toisc go bhfuil Glantachán Náisiúnta an Earraigh anois mar dháta socraithe ar fhéilire na scoile agus an phobail, tá súil againn go mbeidh an chomhpháirtíocht seo ag tnúth le rathúlacht níos fearr go ceann blianta fada amach romhainn.

Cúnamh Pobail

Cabhraíonn an Rannóg Comhshaoil ​​le grúpaí pobail agus cónaitheoirí glantacháin a eagrú ina bpobal áitiúil. Soláthraíonn an Chomhairle málaí agus lámhainní agus ag amanna áirithe den bhliain tugann sí cúnamh le bruscar a bhaint. Déan teagmháil leis an oifig comhshaoil ​​le haghaidh tuilleadh eolais ar an nguthán ag 056-7794470 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig environment@kilkennycoco.ie.

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan