Reiligí

Tá go leor reiligí ar fud Chontae Chill Chainnigh:-

  • Sean reiligí atá dúnta anois le haghaidh adhlacthaí
  • Reiligí faoi úinéireacht agus faoi oibriú an pharóiste (déan teagmháil le Sagart an Pharóiste le do thoil chun ceapach a cheannach nó chun taifid adhlactha a fheiceáil)
  • Bhí reiligí faoi úinéireacht agus faoi oibriú Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Ceapach Adhlactha atá dílsithe do Chomhairle Contae Chill Chainnigh a cheannach

Féadfaidh duine ceapach adhlactha a fháil agus cabhróidh Feighlí na Reilige le ceapacha adhlactha atá ar fáil a aithint, trí thagairt a dhéanamh don Léarscáil Reiligí, nó trí chuairt a thabhairt ar an Reilig. An táille le haghaidh ceapach adhlactha aonair, ag ceann de na Reiligí atá liostaithe ar an sceideal ceangailte €165.00; €330.00 an táille ar cheapach dúbailte. Déan teagmháil le do thoil le 056 7794470 le haghaidh sonraí teagmhála d’fheighlithe reilige.

Reilig Naomh Ciarán, Bóthar Hebron, Cathair Chill Chainnigh á riaradh ag Halla na Cathrach, An tSráid Ard, Cill Chainnigh. Tá tuilleadh eolais ar an rialacha agus rialacháin agus táillí gaolmhara do Reilig Naomh Ciarán chun ceapach adhlactha a cheannach ar fáil ó Halla na Cathrach - glaoigh ar 056 7794532.

Taifid Adhlactha

Coinníonn an t-Airíoch nó an Cláraitheoir taifid ar gach ceap adhlactha a leithdháiltear agus ar gach adhlacadh atá dílsithe do Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Rannóg Comhshaoil ​​- glaoigh ar 056 7794470, r-phost environment@kilkennycoco.ie.

Clocha cinn

Tá treoirlínte agus critéir ag Comhairle Contae Chill Chainnigh maidir le clocha uaighe a thógáil ag reiligí. Sula gcuirtear tús le haon obair ar an láthair adhlactha, an Foirm Iarratais chun Leac Cinn a Thógáil a chomhlánú agus a chur faoi bhráid an Rannóg Timpeallachta, Comhairle Contae Chill Chainnigh, agus ní mór cead a thabhairt, a leagfaidh síos coinníollacha áirithe. Is féidir an fhoirm a íoslódáil, nó is féidir í a fháil go díreach ón Rannóg Comhshaoil. Níl aon táille ar an iarratas seo.

Ceadúnas Dí-adhlactha

Riarann ​​Comhairle Contae Chill Chainnigh Iarratais ar Cheadúnais Dí-adhlactha. An Foirm Iarratais ar Cheadúnas Dí-adhlactha is féidir é a fháil go díreach ón Rannóg Comhshaoil ​​(teileafón 056 7794470). Ba chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an Rannóg Comhshaoil, mar aon le táille de €63.49. Reachtaítear Ceadúnais Dí-adhlactha faoin Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1948, arna leasú leis an Acht Rialtais Áitiúil, 1994.

Grúpaí Pobail

D’fhéadfadh deontais a bheith ar fáil do Ghrúpaí Pobail ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh chun reiligí a chothabháil agus a chothabháil lena n-áirítear an Scéim Deontais Taitneamhachta. Tá treoir maidir le cothabháil reiligí san áireamh sa Chúram agus Caomhnú Reiligí Stairiúla leabhrán.

Scéim Deontais Reiligí

Ullmhaíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh scéim deontais gach bliain chun cabhrú le Grúpaí/Eagraíochtaí Pobail bainistiú agus cothabháil na reiligí áitiúla.

Is féidir le haon Ghrúpa/Eagraíocht Pobail aitheanta iarratas a dhéanamh.
I measc na dtionscadal atá incháilithe do mhaoiniú tá:

  • cothabháil reiligí, lena n-áirítear oibreacha cuí chun cabhrú le pailneoirí
  • scéimeanna taifeadta reilige
  • staidéir oidhreachta ar reiligí
  • costais a bhaineann le hÁrachas Dliteanais Phoiblí a sholáthar

Tá tuilleadh eolais faoin scéim ar fáil ó na
Rannóg Comhshaoil,
Comhairle Contae Chill Chainnigh,
Halla an Chontae,
Sráid Eoin, Cill Chainnigh.


Teil: (056) 779-4470
or timpeallacht@kilkennycoco.ie

Foirm Iarratais ar Dheontas Reilig 2023.pdf (méid 167.7 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan