Creat-Treoir Uisce agus Plean Bainistíochta Abhantraí

Leagann Creat-Treoir Uisce an AE amach spriocanna uaillmhianacha agus éilíonn sé go mbeidh 'stádas éiceolaíoch maith' ag gach uisce faoi 2027, ar a dhéanaí. Bainfear é seo amach trí Phleananna Bainistíochta Abhantraí (RBMPanna) a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i dtimthriallta sé bliana. 

Is iad Comhairlí Contae Chill Chainnigh agus Thiobraid Árann na príomh-údaráis do Chlár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO), seirbhís chomhroinnte chun dualgais reachtúla na n-údarás áitiúil a chomhordú maidir le forbairt agus cur i bhfeidhm na RBMPanna. Le haghaidh tuilleadh eolais ar LAWPRO tabhair cuairt ar: www.lawaters.ie.

Tuilleadh eolais ar cháilíocht uisce, an WFD agus na RBMPanna tabhair cuairt ar: www.catchments.ie.

LA-WATERS-CLÁR-LOGO

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan