Folúntais - Gardaí Tarrthála Sealadacha - Séasúr an tSamhraidh 2023

Dáta Deiridh: Dé hAoine 31 Márta, 4 pm

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Fáiltítear roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí don phost seo a leanas:

Gardaí Tarrthála SEALADACHA – SAMHRADH 2023

Uimhir Thagartha an Chomórtais: 2023/T/O/O/20

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag earcú Gardaí Tarrthála faoi láthair do Shéasúr an tSamhraidh 2023 chun garda tarrthála a sholáthar ar an bhFeoir agus ar an mBearú. Lorgaítear iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí do na poist thuas. Bunófar painéal iarrthóirí rathúla óna ndéanfar ceapacháin nuair is gá.

Níor cheart go mbeadh iarrthóirí níos lú ná blianta 17 on 31st Bealtaine 2023 agus tá, ar a laghad, Cáilíocht reatha Uiscebhealaí Oscailte Intíre nó Garda Tarrthála Trá de chuid Sábháilteacht Uisce Éireann nó tar éis é seo a bhaint amach trí 31st Bealtaine 2023, nó cáilíocht choibhéiseach arna aithint ag an gCónaidhm Idirnáisiúnta Tarrthála Tarrthála (ILS). 

Beidh ar gach iarrthóir triail phraiticiúil a dhéanamh i BLS, cumas snámha, teicníocht tarrthála agus tástáil teoirice arna stiúradh ag Scrúdaitheoir de chuid Sábháilteacht Uisce Éireann (féach Cáilíochtaí le haghaidh tuilleadh eolais). Iarrfar ar iarratasóirí a éiríonn leo sa triail phraiticiúil freastal ar agallamh. 

Beidh ar iarrthóirí rathúla monatóireacht agus breathnú gníomhach a dhéanamh ar bhaill an phobail ina limistéar patróil garda tarrthála. Beidh orthu gnáthamh oiliúna laethúil a choinneáil.

Beidh ar ghardaí tarrthála uaireanta neamhrialta a oibriú lena n-áirítear obair ag an deireadh seachtaine agus go háirithe thar deireadh seachtaine saoire. Beidh earcú na n-iarrthóirí rathúla faoi réir Thuarascáil Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána agus Teistiméireachtaí sásúla a fháil.

An Foirm Iarratais mar aon leis an Leabhrán Treorach Earcaíochta is féidir é a fháil ó shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh chomh maith leis na naisc seo a leanas:  

Coimeádann Comhairle Contae Chill Chainnigh an ceart aici féin iarrthóirí a ghearrliostú ag féachaint do riachtanais an phoist, chomh maith le haon eolas atá san Fhoirm Iarratais.

Is é an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil Dé hAoine 31st Márta 2023 at 4.00 in

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan